Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT Phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non

Rate this post

Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt nội dung, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với giáo dục mầm non

Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT phê duyệt nội dung, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị, tài liệu, đồ dùng dạy học phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với giáo dục mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT Phê duyệt nội dung, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

Con số: 5850/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ NỘI DUNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, TÀI LIỆU HỌC TẬP HỖ TRỢ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, PHÁP LUẬT CHO DỮ LIỆU GIÁO DỤC
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 1928/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh mục thiết bị, tài liệu, giáo trình hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong giáo dục mầm non và trung học cơ sở;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 313/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của một số thiết bị, tài liệu, giáo trình hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với giáo dục mầm non theo Danh mục thiết bị, tài liệu, giáo trình hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật . phổ biến, giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non và trường phổ thông được công bố tại Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT, ngày 15/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông (Bà) Trưởng Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (bằng b/c);
– Lưu: VT, CSVCTBTH.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trần Quang Quý

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 5850/2012/QĐ-BGDĐT Phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dấn sư, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *