Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội.

Rate this post

Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND

Thông qua Điều lệ Hội Tin học Viễn thông Hà Nội.

Quyết định 5705/QĐ-UBND năm 2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học Viễn thông Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học Viễn thông Hà Nội.

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————
Con số: 5705/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
PHÊ DUYỆT HỘI THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 3941/QĐ-UB ngày 27/09/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội Tin học Viễn thông Hà Nội;

Xét đề nghị của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội tại công văn số. 1606-01/CV-ĐH ngày 16 tháng 10 năm 2012 và gửi Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số Công văn số 1040/STTTT-CngCNTT ngày 11/10/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học Viễn thông Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số Công văn số 2344/SNV-CTTN&QLH ngày 03/12/2012 về việc thông qua Điều lệ Hội Tin học Viễn thông Hà Nội,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Điều 1. Thông qua Điều lệ Hội Tin học Viễn thông Hà Nội gồm 8 chương, 32 điều đã được Đại hội Hội Tin học Viễn thông Hà Nội thông qua ngày 28/5/2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội Tin học – Viễn thông Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này quyết tâm này.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Phó Chủ tịch UBND thành phố Ng. Thị Bích Ngọc;
– CVP, PCVP UBND TP Đỗ Đình Hồng;
– Công an TP;
– Phòng nghiên cứu, VX, TH;
– Lưu VT, SNV (07 bản).

KT. cái đầu
NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội. . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *