Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk Quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Rate this post

Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk

Quy Định Về Giá Gạo Peli Tính Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 50/2012/QĐ-UBND xác định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bạn đang xem: Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH ĐẮK LẮK

————-

Con số: 50/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
TỶ LỆ QUY ĐỊNH TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993; Nghị định số Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thông tư số Căn cứ số 89/TC/TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/KP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10, ngày 10/05/2002; Nghị định số Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định Chính phủ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4648/2012/LĐTBXH-LĐTL Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ; Thông tư số Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 627/TTr-STC ngày 26.11.2012.

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Xác định giá thóc thu bằng tiền đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp tại các địa phương. thành phố trực thuộc tỉnh như sau:

STT

Tên huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

GIÁ

01

TP Buôn Ma Thuột.

đồng/kg

5200

02

TP Buôn Hồ.

đồng/kg

4800

03

Các huyện: Krông Búk, Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Pắk, Ea H’Leo, Krông Ana, Ea Kar.

đồng/kg

4400

04

Huyện: M’Đắk, Krông Bông, Krông Năng, Ea Súp, Lắk, Buôn Đôn

đồng/kg

4000 lợi nhuận

Điều 2. Chỉ định Cục Thuế tỉnh căn cứ giá cát được phê duyệt hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4178/TCT-CS Hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Quyết định này thay thế Quyết định số Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
– Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;
– CT, phó chủ tịch UBND tỉnh;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Các thành viên UBND tỉnh;
– Sở Tài chính, Sở Tư pháp;
– Báo Đắk Lắk, Đài Truyền hình Khu vực;
– Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
– Các phòng của VP. UBND tỉnh;
– Lưu: VT, TCTM (v).
TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)

Đinh Văn Khiết

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk Quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *