Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế nhập khẩu thông thường áp dụng từ 01/01/2018

Rate this post

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg

Biểu thuế nhập khẩu thông thường áp dụng từ ngày 01/01/2018

Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường sẽ được áp dụng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTg, thay thế cho Phụ lục tương ứng tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg. Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo và tải về Quyết định tại đây

Bạn đang xem: Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế nhập khẩu chung áp dụng từ 01/01/2018

thủ tướng
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 45/2017/QĐ-TTg

Hà NộiTôi, 16 Tháng Mười Một, 2017

PHÁN QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số Quyết định số 36/2016/QĐ-TTG ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 1 và điểm 2 Điều 3 như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 126/2020/TT-BQP Quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

1. Điểm a khoản 1 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“a) Danh mục (mô tả hàng hóa và mã 08 số) các mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại mục I, mục II, Phụ lục II Nghị định số 01/2016/NĐ-CP Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện Nghị định số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“2. Hàng hóa nhập khẩu không thuộc Danh mục biểu thuế nhập khẩu thông thường tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này và không thuộc các trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt theo định nghĩa tại điểm a, b. điểm 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06/4/2016 áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với từng mặt hàng tương ứng với quy định tại Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ”.

Điều 2. Thay thế phụ lục xác định mức thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày tháng 9. 1, 2016 Này.

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp câu chuyện hay về Công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Chịu trách nhiệm về việc chấp hành và tổ chức thực hiện quyết định này.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b). máy tính

thủ tướng
nguyễn xuân phúc

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế nhập khẩu thông thường áp dụng từ 01/01/2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Toán 2 sách Cánh diều (Cả năm)

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *