Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Quy định về lệ phí

Rate this post

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND

Quy định phí

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc và lệ phí chứng thực bản sao từ sổ gốc bản gốc. và chứng thực chữ ký tại tphcm

Bạn đang xem: Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Quy định về lệ phí

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
———

Số: 45/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2012

PHÁN QUYẾT

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ. 82/2009/QĐ-UBND số. VÀ CÔNG CHỨNG CHỮ KÝ TẠI TP.HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và phi phí số. 38/2001/PL-UBTVQH10, ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 sửa đổi khoản 2 điều 1 nghị quyết số Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ chính, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính , chứng thực chữ ký tại TP.HCM;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4046/TTr-STP ngày 21/09/2012.

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 9810/2012/VPCP-KGVX Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN và quốc tế năm 2012 và giai đoạn 2013-2015

Điều 1. Nay sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp bản sao từ sách. Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký tại TP.HCM như sau:

“Ban Tư pháp cấp huyện và UBND các khu phố, xã, tổ dân phố chuyển đầy đủ, nhanh chóng số phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phải sử dụng số phí thu được để trang trải các chi phí cho việc xác nhận và thu các khoản phí theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan, tổ chức Chịu trách nhiệm thi hành là các tổ chức, cá nhân có liên quan. của Quyết định này.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống


Lê Minh Trí

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Quy định về lệ phí . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Mĩ thuật 8 năm 2022 – 2023

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *