Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Rate this post

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND

Quy Định Cấp Giấy Phép Xây Dựng Công Trình Trong Phạm Vi Đất Đường Bộ Trên Địa bàn Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND quy định việc cấp giấy phép xây dựng công trình trong lô đất đối với đường giao thông, đường nhánh đấu nối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn đang xem: Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép thi công xây dựng công trình trong lòng đất đối với đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH KHÁNH HÒA

—————————

Con số: 40/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP ĐẤT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG Nhánh TRONG HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH, ĐÔ THỊ, HUYỆN VÀ THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN KHẨU.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ. quy định của Chính phủ đối với việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Tăng số lượng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này về cấp phép thi công trong phạm vi mặt đường và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định đấu nối đường nhánh với đường tỉnh và xây dựng cây xăng dọc đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tỉnh .

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– Chuyên chở;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND; UBND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Đài trung học phổ thông; Báo Khánh Hòa;
– Trung tâm Báo chí tỉnh; Trang thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT+HN.

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)


Nguyễn Chiến Thắng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3646/QĐ-BYT 19 bệnh nền làm tiêu chí phân loại nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *