Quyết định 37/2012/QĐ-UBND Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Rate this post

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND

Quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định 37/2012/QĐ-UBND quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————
Con số: 37/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VÌ TỔNG KẾT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Việc giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố, cụ thể:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1597/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh

1. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và an toàn dịch bệnh;

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành;

3. Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Tabela e Stad.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Thủ trưởng UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; (báo cáo);
– KPP của UBND TP;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
– TH, NC, NNNT, CT, Trung tâm Công báo;
– Lưu: VT, NNNNT (Tay 2b).

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)


Trần Xuân Việt Nam

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 973/QLCL-QLVBCC Danh sách các đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 37/2012/QĐ-UBND Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *