Quyết định 37/2012/QĐ-UBND Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Rate this post

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND

Quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định 37/2012/QĐ-UBND quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————
Con số: 37/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VÌ TỔNG KẾT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Việc giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố, cụ thể:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3065/BNN-KHCN Về đổi tên tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và an toàn dịch bệnh;

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành;

3. Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Tabela e Stad.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Thủ trưởng UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; (báo cáo);
– KPP của UBND TP;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
– TH, NC, NNNT, CT, Trung tâm Công báo;
– Lưu: VT, NNNNT (Tay 2b).

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)


Trần Xuân Việt Nam

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 37/2012/QĐ-UBND Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *