Quyết định 359/2013/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

Rate this post

Quyết định 359/2013/QĐ-TTg

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

Quyết định 359/2013/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn đang xem: Quyết định 359/2013/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

thủ tướng
———
Con số: 359/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 962/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghiệp vụ. cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số

1. Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội

2. Ông Nghiêm Trọng Quý, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Nguyễn Tiến Dũng , Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, các Bộ trưởng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy viên Trung ương tập huấn nghiệp vụ cho thợ làng nghề đến năm 2020;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

nguyễn thiện nhân

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 51/2012/QĐ-UBND Quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 359/2013/QĐ-TTg Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *