Quyết định 34/2020/QĐ-TTg Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

Rate this post

Quyết định 34/2020/QĐ-TTg

Danh mục nghề Việt Nam

Ngày 26/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2020/QĐ-TTg về Danh mục nghề Việt Nam.

Bạn đang xem: Quyết định 34/2020/QĐ-TTg Danh mục ngành nghề Việt Nam

Vì vậy, lãnh đạo, quản lý là tên gọi chung cho nghề của những người có chức vụ; có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ Trung ương đến cơ sở đó.

  • Lãnh đạo, quản lý được phân loại theo các lĩnh vực: Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước; các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp, nhân đạo và các tổ chức có lợi ích đặc biệt khác, các tổng công ty, công chúng và tương đương.
  • Do nghề lãnh đạo, quản lý có đặc thù riêng, thông lệ quốc tế và danh mục nghề ở nước ta không phân loại nghề lãnh đạo, quản lý theo trình độ.
  • Nghề lãnh đạo, quản lý được phân theo lĩnh vực hoạt động, trong từng lĩnh vực lại phân theo cấp quản lý.

thủ tướng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

Số: 34/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 34/2020/QĐ-TTg

BAN HÀNH DANH MỤC MỎ ĐÁ VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định danh mục nghề Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Danh mục nghề Việt Nam được sử dụng trong thống kê lao động Việt Nam và làm cơ sở để quản lý lao động theo nghề.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê liên quan đến nghề.

Điều 3. Danh mục và nội dung Danh mục ngành nghề Việt Nam công bố kèm theo Quyết định này

1. Danh mục nghề Việt Nam gồm 5 bậc (Phụ lục I):

– Cấp độ 1: Cấp độ kỹ năng.

Trình độ tay nghề thể hiện mức độ khó khăn, phức tạp khi thực hiện công việc.

– Cấp độ 2 đến Cấp độ 5: Lĩnh vực chuyên môn.

Lĩnh vực chuyên môn bao gồm kiến ​​thức chuyên môn tương ứng với lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm khi thực hiện công việc.

2. Nội dung Danh mục nghề Việt Nam giải thích rõ các nghề gồm: mô tả chung, nhiệm vụ chính, ví dụ, ngoại lệ (Phụ lục II).

Điều 4. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội – Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

thủ tướng

nguyễn xuân phúc

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

……………………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 34/2020/QĐ-TTg Danh mục nghề nghiệp Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *