Quyết định 34/2012/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Quy định giá tính thuế

Rate this post

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND xác định giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hậu Giang

Quy định về giá tính thuế

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND xác định giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hậu Giang

Bạn đang xem: Quyết định 34/2012/QĐ-UBND Xác Định Giá Tính Thuế Tài Nguyên Tỉnh Hậu Giang Quy Định Giá Tính Thuế Tài Nguyên

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH HẬU GIANG

———

Số: 34/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Hậu Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2012

PHÁN QUYẾT

VỀ NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số Nghị định số 50/2010/NĐ-KP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 946/TTr-CT ngày 25/09/2012.

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 330/CNTT-PM Hướng dẫn tra cứu thời gian đóng BHXH qua điện thoại di động

Điều 1. Quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

STT Tổng cục tài nguyên Giá tính thuế nguồn
Đầu tiên Sử dụng cát đen (cát nền) để san lấp mặt bằng, xây dựng các loại công trình. đồng/m3 6000 lợi nhuận
2 Sử dụng đất để san lấp mặt bằng, xây dựng các loại công trình. đồng/m3 8000 lợi nhuận
3 Việc sử dụng đất để sản xuất gạch ống, gạch ống, ngói, gạch tàu… đồng/m3 35.000 thu nhập
4 than bùn đồng/m3 20.000 thu nhập
5 Nước tái chế tự nhiên được sử dụng cho các mục đích: vệ sinh công nghiệp, điện lạnh, tạo hơi nước, sản xuất nước sạch, sản xuất nước đá, sản xuất nước tinh khiết đóng chai, chế biến và sản xuất các sản phẩm từ nước. sử dụng cho mục đích khác…
hoặc – Nước rửa mặt đồng/m3 2000 yên
b – Nước ngầm đồng/m3 4000 lợi nhuận

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, nếu giá tính thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này tăng, giảm từ 20% trở lên hoặc phát sinh các loại tài nguyên khác trên địa bàn tỉnh thì Sở Tài chính chịu trách nhiệm chính về quyết định này. , phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan bám sát giá thị trường của loại tài nguyên đó, lập phương án điều chỉnh giá tính thuế hoặc hoàn thiện quy định giá tính thuế trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho Cục Thuế tỉnh danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế tài nguyên theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với nội dung của quyết định này không còn hiệu lực.

Điều 4. Giám đốc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Tài chính;
– Tổng cục Thuế;
– Phòng kiểm tra văn bản, BTP;
– TT: TU, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– VP. TU, các Ban Đảng;
– VP. Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
– UBMTTQ, đoàn thể tỉnh;
– Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Như Điều 4;
– Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
– Lưu: VT, KTTH.TT
DTTQDCT-tinh hoa tài nguyên nước nhà

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu


Trần Công Chánh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 34/2012/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Quy định giá tính thuế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 76/NQ-CP Chương trình cải cách hành chính Nhà nước 2021-2030

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *