Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Rate this post

Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT

Cấp giấy chứng nhận hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu

Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Bạn đang xem: Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT Về việc công bố chứng chỉ cơ sở giáo dục quốc dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————

Con số: 34/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Cấp giấy chứng nhận hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mẫu giấy chứng nhận của hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

1. Mẫu chứng chỉ quy định tại Phụ lục I của Phụ lục IX dùng cho chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số; chương trình tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (phần kiến ​​thức cơ bản); Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (phần kiến ​​thức chuyên ngành); Chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp luật ngành giáo dục; chương trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng; Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh; Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C; Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C.

Tham Khảo Thêm:  Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 30/4 (3 mẫu)

2. Mẫu chứng chỉ quy định tại Phụ lục X được sử dụng cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải cấp chứng chỉ, trừ các mẫu chứng chỉ quy định tại điểm 1 Điều này.

Điều 2. Giấy chứng nhận hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu có kích thước 13cm x 19cm, gồm hai (02) mặt:

1. Phần ngoài màu đỏ sẫm, có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Bên trong có nền màu trắng, ở giữa có hình trống đồng và hoa văn màu vàng, tên chứng chỉ màu đỏ, các chữ còn lại màu đen.

2. Nội dung giấy chứng nhận của hệ thống giáo dục quốc dân được in mặt ngoài và mặt trong theo quy định từ Phụ lục I đến Phụ lục X; Cách ghi Giấy chứng nhận thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục XI kèm theo quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

1. Các mẫu giấy chứng nhận quy định từ Phụ lục I đến Phụ lục V và các mẫu giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục X được áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Các mẫu giấy chứng nhận quy định từ Phụ lục VI đến Phụ lục IX áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp chứng chỉ hệ thống. quyết định này.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Như Điều 4;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Kiểm soát nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, Vụ PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Phạm Vũ Luận

Phụ lục XI
Hướng dẫn cách ghi bằng công nhận của hệ thống giáo dục quốc dân
(Kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(1) Ghi tên chứng chỉ, theo tên chương trình đào tạo.

(2) Chỉ định cấp độ cho các chương trình theo cấp độ (ví dụ: cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C); nếu không có phân vùng nào được đăng ký ở cấp độ.

(3) Điền đầy đủ họ, tên và họ theo giấy khai sinh.

(4) Ghi ngày, tháng sinh, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ 1 đến 9; Nếu tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì thêm số 0 phía trước (VD: 01, 02,…). Năm sinh phải được hoàn thành với 4 chữ số.

(5) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi sinh của học sinh theo Giấy khai sinh.

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận là người nước ngoài thì căn cứ vào thông tin tại điểm (3), (4), (5) trên hộ chiếu.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 711/QĐ-TTg Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(6) Đánh dấu thời điểm tổ chức chương trình học.

(7) Ghi tên Hội đồng quản trị. Nếu không thành lập Hội đồng thì không đăng ký.

(8) Ghi theo quy chế đào tạo và cấp chứng chỉ (ví dụ: Giỏi, Giỏi…).

(9) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đặt trụ sở chính.

(10) Ghi ngày cấp chứng chỉ.

(11) Ghi chức danh của người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

(12) Số: là số do cơ quan, đơn vị in Giấy chứng nhận ghi khi cấp phôi.

(13) Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: là số ghi trên sổ giấy chứng nhận chính.

(14) Ghi tên dân tộc.

(15) Ghi tên cơ sở nơi sinh viên làm việc.

(16) Nhập tên tiếng nước ngoài (Ví dụ: Anh, Pháp).

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *