Quyết định 330/2012/QĐ-UBDT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành “xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015”

Rate this post

Quyết định 330/2012/QĐ-UBDT

Thông báo thủ tục hành chính mới công bố “xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã, thị trấn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015”

Quyết định 330/2012/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới công bố “xác định thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015” của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Việt Nam ban hành theo chủng tộc.

Bạn đang xem: Quyết định 330/2012/QĐ-UBDT Công bố thủ tục hành chính mới công bố “xác định thôn, khu phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015”

ỦY BAN DÂN TỘC
——————
Con số: 330/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VÌ VIỆC CÔNG BỐ VẤN ĐỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI “XÁC ĐỊNH THÔN, KHU, NÚI VIỆC LÀM ĐẶC BIỆT GIAI ĐOẠN 2012-2015”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 về tiêu chí xác định thôn, khu phố đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban và Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 468/QĐ-TTg Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025

Điều 1. Thông báo kèm theo quyết định này về thủ tục hành chính “xác định thôn, khu phố đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng, Trưởng ban Thường trực;
– Các Phó Trưởng ban Thường trực Ủy ban nhân dân;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
– Phòng Dân tộc tỉnh;
– Website Ủy ban Dân tộc;
– Lưu VT, QLHC, Cục DTDT.
KT. BỘ TRƯỞNG, TỔNG THỐNG HOA KỲ
Phó Thủ tướng, Phó Tổng thống Hoa Kỳ

(Đã ký)


Hà Hưng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 330/2012/QĐ-UBDT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành “xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *