Quyết định 320/2013/QĐ-TTg Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2013-2015

Rate this post

Quyết định 320/2013/QĐ-TTg

Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2013-2015

Quyết định 320/2013/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2013-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 320/2013/QĐ-TTg Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt may Việt Nam giai đoạn 2013-2015

thủ tướng
———
Con số: 320/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CƠ CẤU TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) giai đoạn 2013-2015” với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Bảo đảm VINATEX có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may thời trang; hình thành chuỗi cung ứng Sợi – Dệt – nhuộm – quần áo; nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm dệt may, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của VINATEX, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may thời trang.

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

– Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may thời trang.

– Đào tạo nghiệp vụ, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

– Giám định, kiểm nghiệm, quản lý chất lượng sản phẩm, nguyên phụ liệu dệt may, bông giống; đầu tư kinh doanh hạ tầng dệt may, khu công nghiệp dệt may, xử lý môi trường, siêu thị; tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt may, môi trường.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 145/2018/NĐ-CP Bổ sung đối tượng được miễn học phí từ năm học 2018 - 2019

– Đầu tư ra nước ngoài và đại diện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực dệt may.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

2. Vốn thành lập của VINATEX: Bộ Tài chính thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Phân loại, hệ thống hóa các đơn vị thành viên VINATEX giai đoạn 2013 – 2015:

a) Công ty mẹ – Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tập đoàn): Thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b) Doanh nghiệp do Công ty mẹ – Tập đoàn nắm giữ 100% vốn cổ phần:

– Công ty TNHH MTV Dệt 8/3;

– Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân;

– Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt may Việt Nam.

c) Doanh nghiệp do Công ty mẹ – Tập đoàn sở hữu trên 50% đến 65% vốn cổ phần:

– Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định;

– Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội;

– Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

– Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

– Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

– Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu dệt may;

d) Doanh nghiệp do Công ty mẹ – Tập đoàn sở hữu dưới 50% vốn cổ phần:

– Tổng công ty Phong Phú;

– Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến;

– Tổng Công ty Cổ phần May Đức Giang;

– Tổng Công ty May 10 – Công ty Cổ phần;

– Tổng công ty Việt Thắng – Công ty cổ phần;

– Tổng công ty may Nhà Bè – Công ty cổ phần;

– Công ty Cổ phần May Nam Định;

– Công ty cổ phần may mặc Hưng Yên;

– Công ty cổ phần May Đáp Cầu;

– Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

– Công ty Cổ phần May Bình Minh;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 101/2018/TT-BTC Chính sách hỗ trợ thương binh, bệnh binh ngày lễ, tết

– Công ty Cổ phần Quần áo Hữu Nghị;

– Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh;

– Công ty Cổ phần Len Việt Nam;

– Công ty cổ phần Dệt kim Hanosimex;

– Công ty Cổ phần May Đồng Nai;

– Công ty Cổ phần May mặc Phương Đông;

– Công ty hợp tác kinh doanh Vinatex OJ;

– Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Dệt May Phố Nối;

– Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

d) Tổ chức:

– Cổ phần hóa, Công ty mẹ – Tập đoàn sở hữu dưới 50% vốn cổ phần: Công ty con của Tập đoàn Dệt May Việt Nam – Xí nghiệp SXKD Veston Hải Phòng;

– Bán TTXLNT Phố Nối;

– Sắp xếp tổ chức các viện, trường theo hướng giảm đầu mối, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn, trên cơ sở bình đẳng hóa toàn Tập đoàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, gồm:

+ Viện Dệt may;

+ Viện Người Mẫu Thời Trang Việt Nam;

+ Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Bông Nha Hố;

+ Trung tâm Y tế – Bệnh viện Dệt May;

+ Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may và Thời trang Hà Nội;

+ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM;

+ Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex.

4. Tái cấu trúc tài chính và đầu tư:

a) Tập đoàn lập kế hoạch tài chính chi tiết, cân đối chặt chẽ nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư phát triển giai đoạn 2011 – 2015 với tổng số vốn là 23.858 tỷ đồng từ nguồn tiền sử dụng đất, phát hành trái phiếu, lãi vay, tín dụng . tín dụng, thương mại và các nguồn vốn hỗ trợ tái cơ cấu.

b) Thoái vốn 100% vốn Công ty mẹ – Tập đoàn giai đoạn 2013 – 2015 tại các doanh nghiệp sau:

– Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Thắng;

– Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo;

– Công ty Cổ phần Bất động sản Dệt May Việt Nam;

– Công ty tài chính cổ phần dệt may Việt Nam.

– Công Ty Cổ Phần Dệt May Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn may Thành Đông;

– Công ty cổ phần PVTEX – Phú Bài;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học công nghệ giảng viên trẻ đại học

– Công ty Cổ phần Cơ khí May Gia Lâm;

– Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;

– Đại học Trưng Vương;

– Công ty Cổ phần Công nghiệp Thiên Quân;

– Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hưng Vinatex;

– Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Xây dựng;

– Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ dệt may;

– Công ty cổ phần đầu tư Phước Long;

– Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động và Thương mại;

– Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí;

– Công ty cổ phần A Phát Investments;

– Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinatex;

– Công ty Cổ phần May Chiến Thắng;

– Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội;

– Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Công;

– Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh dệt may Việt Nam;

– Công ty TNHH May xuất khẩu Tân Châu;

– Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex;

– Công ty cổ phần cung ứng nguyên phụ liệu ngành dệt may;

– Công ty Cổ phần TCE Vina Denim;

– Công ty Cổ phần Đầu tư Phong Phú;

– Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền;

– Ngân hàng TMCP Hàng Hải;

– Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam;

– Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam;

– Ngân hàng TMCP Á Châu;

– Ngân hàng TMCP Nam Việt;

– Quỹ đầu tư Việt Nam.

c) Đối với dự án đầu tư xây dựng:

– Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra hiệu quả sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư và các đơn vị thành viên;

– Cân bằng dòng tiền và ưu tiên dự án dựa trên hiệu quả;

– Dừng dự án không hiệu quả.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 320/2013/QĐ-TTg Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2013-2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *