Quyết định 3087/2012/QĐ-BNN-TCCB Thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015

Rate this post

Quyết định 3087/2012/QĐ-BNN-TCCB

Thành lập Văn phòng Đối tác Phòng, chống Cúm gia cầm và Cúm người giai đoạn 2012-2015

Quyết định 3087/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 về việc thành lập Văn phòng Đối tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015.

Bạn đang xem: Quyết định 3087/2012/QĐ-BNN-TCCB Thành lập Văn phòng đầu mối phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm người giai đoạn 2012-2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———————
Con số: 3087/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐỐI TÁC PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM VÀ CÚM NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc công bố Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 2735/QĐ-BNN-HTQT ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, phòng chống dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm khẩn cấp giai đoạn 2011-2015 AIPED);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại các văn bản số: 819/HTQT ngày 14/11/2012; số 913/HTQT ngày 27.11.2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1988/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2011

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đối tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Văn phòng Đối tác PAHI) để giúp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm trong việc điều phối, kêu gọi tài trợ. để thực hiện “Chương trình hành động chung quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, phòng chống đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED), 2011-2015”.

1. Văn phòng Đối tác PAHI được mở tài khoản riêng để tiếp nhận các nguồn tài trợ cho hoạt động của Đối tác; Giám đốc Văn phòng đối tác của PAHI được quyền sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở của Văn phòng Đối tác PAHI đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức và nhân sự Văn phòng Đối tác PAHI

1. Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI: Bổ nhiệm Ông. Lương Thế Phiệt, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Đối tác của PAHI.

2. Phó Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI: Bổ nhiệm Bà. Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt động liên quan đến ngành Y tế.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 35/2017/NĐ-CP Mức thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

3. Ban thư ký đối tác PAHI.

Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI

1. Chỉ đạo việc soạn thảo và thông qua Quy chế hoạt động của Văn phòng Đối tác giai đoạn 2012-2015 theo quy định của pháp luật.

2. Quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ Văn phòng Đối tác PAHI trên cơ sở công chức của Vụ Hợp tác quốc tế; phối hợp với nhà tài trợ, cơ quan quản lý lựa chọn nhân sự cho Ban Thư ký Đối tác PAHI theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Văn phòng Đối tác PAHI, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện; quản lý và thu các nguồn tài trợ cho các hoạt động của Đối tác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng Đối tác PAHI sẽ giải thể sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các ông, bà nêu tại Điều 2 của quyết định này. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ./.

Người nhận:
– Như Điều 5;
– Ủy ban Quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Y tế;
– Các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính;
– Các Cục: Thú y, Chăn nuôi;
– Lưu: VT, TCCB.

Bộ

(Đã ký)


Cao Đức Phát

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 80/2018/TT-BTC Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 3087/2012/QĐ-BNN-TCCB Thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *