Quyết định 30/2012/QĐ-UBND Quy định mức giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Rate this post

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Quy Định Giá Đất Năm 2013 Trên Địa Bàn Thành Phố Cần Thơ

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND xác định giá đất năm 2013 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bạn đang xem: Quyết Định 30/2012/QĐ-UBND Quy Định Giá Đất Năm 2013 Trên Địa Bàn Thành Phố Cần Thơ

BAN PHỔ BIẾN
CÓ THỂ TP.

————

Con số: 30/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TẠI TP CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và nhóm giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 33/2018/QĐ-TTg Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực y tế

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số của các loại đất và Nghị định số. Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số Thông tư số 02/2010/TTLT-TBNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và quy định về đất đai. giá quy định bảng giá đất thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cho ý kiến ​​về giá đất năm 2013 của thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất năm 2013 kèm theo các phụ lục sau:

– Phụ lục 1: Nguyên tắc xác định giá các loại đất.

– Phụ lục II: Bảng giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản).

– Phụ lục III: Giá đất trồng cây lâu năm.

– Phụ lục IV: Bảng giá đất tại đô thị.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 57/2013/TT-BTC Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

– Phụ lục V: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

– Phụ lục VI: Bảng giá đất ở tại nông thôn.

– Phụ lục VII: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn).

Điều 2. Giá đất xác định tại quyết định này được dùng làm căn cứ để:

1. Tính thuế sử dụng đất và tiền chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Tính thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án có sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai.

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không nộp thuế sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai.

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức phân lô có thu thuế sử dụng đất theo quy định tại điểm 3 Điều 59 của nghị định này. Luật đất đai.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 30/2012/QĐ-UBND Quy định mức giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Cần Thơ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2090/QĐ-TTg Cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *