Quyết định 228/2013/QĐ-TĐC Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Rate this post

Quyết định 228/2013/QĐ-TĐC

Tài liệu kỹ thuật đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Quyết định 228/2013/QĐ-TCC về Tài liệu kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 228/2013/QĐ-TCC Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TIÊU CHUẨN CHUNG CHO PHỤ NỮ
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

————
Con số: 228/QĐ-TĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
THÚC ĐẨY TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CỦA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM MỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2009/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN ngày 29/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, hoàn thiện “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo quyết định 13/2007/QĐ -BKHCN ngày tháng bảy. ngày 06 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về chứng nhận tiêu chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo;

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 1073/QĐ-BKHCNMT ngày 17 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc công bố quy trình thử nghiệm phương tiện đo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đo lường,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành 11 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số của Văn bản được liệt kê tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đo lường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, người đứng đầu tổ chức kiểm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện việc kiểm định. xác định và thử nghiệm các phương tiện phù hợp với các quy định của các tài liệu này.

Người nhận:
– Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố;
– Viện Luật Lao động; Các trung tâm kinh tế 1,2,3;
– thị trường thương mại điện tử; Trung tâm Thông tin;
– Thanh tra Tổng cục;
– Lưu: VT; An L

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Văn Vinh

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 THCS

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-TCC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Tên

Ký hiệu, số

ghi chú

Đầu tiên.

Máy đo điện cảm xoay chiều – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 07:2012

Thay thế
ĐLVN 07:2003

2.

Cân kiểm định xe quá tải xách tay – Quy trình kiểm định

ĐLVN 26:2012

Thay thế
ĐLVN 26:1998

3.

Công tơ điện tử AC – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 39:2012

Thay thế
ĐLVN 39:2004

4.

Dụng cụ đo nồng độ cồn trong hơi thở – Quy trình xét nghiệm

Quân Đội Việt Nam 107: 2012

Thay thế
Quân đội Việt Nam 107: 2002

5.

Đo lường các biến thực tế – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 126:2012

Thay thế
Quân đội Việt Nam 126: 2003

6.

Dụng cụ đo điện trở cách điện – Quy trình kiểm định

DVVN 142:2012

Thay thế
Quân Đội Việt Nam 142: 2004

7.

Thiết bị đo điện trở đất – Quy trình kiểm định

Quân Đội Việt Nam 143:2012

Thay thế
Quân đội Việt Nam 143: 2004

số 8.

Máy biến áp đo lường – Quy trình thử nghiệm

Quân Đội Việt Nam 144:2012

Thay thế
Quân Đội Việt Nam 144: 2004

9.

Bình đo, bình đo, bình đo – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 248:2012

Phiên bản mới

mười.

Đồng hồ bấm giờ – Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 249:2012

Phiên bản mới

11.

Nhiệt kế điện trở bạch kim tiêu chuẩn – Quy trình thử nghiệm

Quân Đội Việt Nam 250: 2012

Phiên bản mới

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 26/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 228/2013/QĐ-TĐC Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *