Quyết định 202/2013/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi

Rate this post

Quyết định 202/2013/QĐ-TTg

Thông qua phương án vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi

Quyết định 202/2013/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 202/2013/QĐ-TTg Phê duyệt phương án vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi

thủ tướng
————
Con số: 202/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY
thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011.” -2015”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4113/BNN-ĐMDN ngày 29/11/2012.

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kho hTổng Công ty Cơ điện – Công trình Nông nghiệp và Xây dựngNhiệm vụlợi ích, vàHuh?trong những nội dung chính sau:

Đầu tiên. Tên tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Xây Dựng- SHA.

Tên tiêng Anh:

Cơ điệnPTổng Công ty Xây dựng ication-Công ty Cổ phần.

Tên viết tắt: AGRIMECS.C.

2. Trụ sở chính: Km 10, Quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

3. Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Xây Dựng – SHA có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng – Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

4. Tổng Công ty Xây lắp Cơ điện – CTCP được tiếp tục kinh doanh đa ngành nghề, NGHĨĐúng rằng Tổng công tythuộc về y học Điện – Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Dkinh doanh và ngành nghề kinh doanhanh trai khác với quy định của pháp luật tôiluật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữuCuộc sống Vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP. là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

6. Vốn cổ phần và cơ cấu cổ phần phát hành:

Một) Vốn đăng ký: 215.000.000.000 VNDng (hai trăm mười lăm tỷ đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 21.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Ở đó:

Nhà nước sở hữu: 6.235.000 cổ phần, chiếm 29% tổng số cổ phầnquy chế;

Bán đặc biệt cho ngườirất tiếcnhân viên công ty: 2.123.100 cổ phần, chiếm 9,87% vốn cổ phần;

Bán cho tổ hợp công ty: 165.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,77% vốn cổ phần;

Bán cho nhà đầu tư chiến lược 11.686.900 cổ phần, chiếm 54,36% vốn cổ phần, trong đó:

+ Công ty Quản lý quỹ Vietinbank 7.525.000 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ;

+ Công ty TNHH Công nghệ Thương mại BALKAN có 4.161.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,36% vốn cổ phần.

Bán đấu giá công khai: 1.290.000 cổ phần, chiếm 6% vốn cổ phần.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 78/2009/QĐ-TTG Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường

7. Tổng công ty Xây lắp điện-SHA sẽ thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

số 8. Chi phí tồn kho h: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt hoàn trả giá vốn cổ phần; Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng và Thủy nông quyết định và chịu trách nhiệm về chi phí thực tếkhông bán đượccHuh?BÀI THIkhông bán đượct để thực hiện quy trình đặt cược hTổng công ty tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật hiện hành.

9. Phương án bố trí lao động: số lao động chuyển đến làm việc tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng – Sh.A là 567 người; Không có việc làm thêm.

Điều 2. tổ chức vụ ĐIỀU HÀNH

Đầu tiên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

Định giá đấu lần đầu, giá bán cho nhà đầu tư chiến lược và chỉ đạo Tổng Công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi công khai thông tin về liên doanh.tiếp tục làm công việc cần thiết cho nóHuh? Chuyển giao Tổng Công ty Cơ điện – Xây lắp Nông nghiệpcây sồi Thủy lợicây sồitXE HƠIHội Cơ Điện Xây Dựng – Sh.A. theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữuHuh?n Vốn nhà nước từ Tổng công ty Xây lắp điện-SHA về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty.CHÀO Điện lực – Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, nhân công, đất đai cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng – Sh.A.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 07/2020/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định thương mại

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Ban chỉ đạo cổ đôngvà xã hộithành viên TXE HƠICông ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Thứ trưởng của Chính phủ;
Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triểnHuh?làng n, Tài chính, CZKkhông bán được Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
Văn phòng Trung ương Đảng;
ruy băngHuh?n Văn phòng Tổng thư ký;
văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Tòa án nhân dân tối cao;
VKSND cấp cao;
Ngân hàng Việt Nam;
Kiểm soát nhà nước;
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp;
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);
Tổng Công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi;
VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTTT Chính phủ, Cổng TTĐT, các Cục: TH, KTTH, KTN, TKBT;
Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 202/2013/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *