Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa của tỉnh Thái Bình

Rate this post

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình

Quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa của tỉnh Thái Bình

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các tổ chức thực hiện xã hội hóa sử dụng đất đô thị, đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn đang xem: Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình Xác định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tỉnh Thái Bình

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH THÁI BÌNH

————

Con số: 19/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Thái Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VỀ QUY ĐỊNH THI HÀNH HIỆP HỘI SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THÁI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ quy định của pháp luật về công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; Nghị định số Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 911/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết danh mụcChâu Ác ác loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; câu hỏikhông bán đượcQuyết định số Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một loạt chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn;

Với lời đề nghị của giám đốcốc sên Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 754/TT-STNMT ngày 12/13/2012,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này và các quy định về chế độ miễn trừ, ggiảmĐúngViệc sử dụng đất, cho thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất đô thị và đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, khu phố, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Bài tham luận về Bạo lực học đường (3 mẫu)
Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Chủ tịch UBND tỉnh KPK;
– Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
– Lưu: VT, NN, TH.
TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Phạm Văn Sinh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình Quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa của tỉnh Thái Bình . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *