Quyết định 1837/2012/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Rate this post

Quyết định 1837/2012/QĐ-TTg

Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Quyết định 1837/QĐ-TTg năm 2012 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

Bạn đang xem: Quyết định 1837/2012/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương

thủ tướng
——————

Con số: 1837/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
CHO XUẤT KHẨU CỬA HÀNG HÓA CHẤT HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG TOÀN QUỐC

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Với đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình tại công văn số. 179/TTr-UBND ngày 02/11/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3976/BNN-TY, ngày 19 tháng 11 năm 2012. 2012, No. 4030/BNN-TY ngày 22/11/2012, số ý kiến ​​của Bộ Tài chính tại Công văn số 4031/BNN-TY ngày 22/11/2012 16655/BTC-TCDT ngày 29/11/2012 số 16747/BTC-TCDT ngày 03/12/2012,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất kho (không thu gom) 5000 lít thuốc sát trùng Benkocid; 75 tấn hóa chất clo; 20.000 lít Han-Iodine; 25.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

– Tỉnh Long An: 5000 lít hóa chất Han Iodine.

– Tỉnh Khánh Hòa: 10.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định mức giá nhà ở, vật kiến trúc để thu lệ phí trước bạ và thu thuế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

– Tỉnh Sóc Trăng: 30 tấn hóa chất clo; 5000 tấn hóa chất Benkocid.

– Tỉnh Thái Bình: 15.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine; 15 tấn hóa chất clo.

– Tỉnh Nam Định: 15.000 lít hóa chất Han-Iodine; 30 tấn hóa chất clo.

Việc xuất xưởng, quản lý và sử dụng các loại hóa chất nêu trên phải theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Chủ tịch nước: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCB, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Vũ Văn Ninh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1837/2012/QĐ-TTg Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *