Quyết định 1829/2012/QĐ-TTg Danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

Rate this post

Quyết định 1829/2012/QĐ-TTg

Danh sách thành viên Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

Quyết định 1829/2012/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Bạn đang xem: Quyết định 1829/2012/QĐ-TTg Danh sách thành viên Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

thủ tướng
———————

Con số: 1829/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì đường bộ trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (gọi tắt là thành viên Hội đồng) gồm các ông, bà:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 119/2021/TT-BCA Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

– Bệnh đa xơ cứng. Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

– Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT;

– Ông Lê Đình Thọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT.

3. Thường trực Hội đồng; Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

4. Các thành viên Hội đồng:

– Ông Đỗ Văn Quốc, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ GTVT;

– Ông Khuất Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ GTVT;

– Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT;

– Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

– Ông Lại Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Quản trị, Bộ Tài chính;

– Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Điều 2. Các ông, bà nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng chỉ đạo Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 06/VBHN-BXD Hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Đại hội;
– Kiểm soát nhà nước;
– Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam;
– Các thành viên của Hội đồng;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTTT Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KH, NC, PL, TCCV, TH;
– Lưu: Văn bản, KTN (3b).

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Hoàng Trung Hải

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1829/2012/QĐ-TTg Danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *