Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Rate this post

Quyết định 171/2013/QĐ-TTg

Đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 171/2013/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM thành Trường Đại học Công nghệ TP.HCM do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM thành Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

thủ tướng
————
Con số: 171/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
VỀ VIỆC ĐỔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM THÀNH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 và Quyết định số 07/2009/QĐ- Thông tư tháng 1 dt. của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và Quyết định số Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục được công bố theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 19 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh từ trường do dân lập sang trường tư thục.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành trên cơ sở Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 và Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý CP; Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan;
– Lưu: Văn bản, KGVX (3)

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

nguyễn thiện nhân

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *