Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy

Rate this post

Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT

Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

VẬN TẢI
—————
Con số: 168/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN KỸ THUẬT, AN NINH VÀ THỜI TIẾT MÔI TRƯỜNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ đối với Công báo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (Các nội dung phải kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận đối với mô tô, xe gắn máy và tổng thành) ban hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/5. Tháng 10/2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1620/BGDĐT-KHTC Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

1. Thay đổi số hiệu Quy chuẩn “QCVN 42:2012/BGTVT” thành “QCVN 47:2012/BGTVT”;

2. Thay đổi số hiệu Quy chuẩn “QCVN 43:2012/BGTVT” thành “QCVN 46:2012/BGTVT”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Website Bộ GTVT;
– Lưu VT, KHCN.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Lê Mạnh Hùng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 168/2013/QĐ-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *