Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Nam ban hành

Rate this post

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam

Điều chỉnh lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ do tỉnh Hà Nam công bố

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ do tỉnh Hà Nam ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ do tỉnh Hà Nam ban hành

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH HÀ NAM

———
Con số: 15/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Hà Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI XE CHỨA CHỨA 10 CHỖ

UBND TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và xử lý nợ xấu;

Căn cứ thông tư số Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ công văn số. 09/CV-TTHĐND ngày 28/02/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định và hoàn thiện lệ phí trước bạ;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 143/2016/TT-BTC Quy định mức thu, lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Điểm II, Điều 1 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Quy định giảm tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là: 10%.

– Đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần thứ 2 trở đi, lệ phí trước bạ sẽ là 2%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nam, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Tài chính;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
– TTTU; HĐND, UBND tỉnh;
– Như điều 3;
– Các ban ngành đoàn thể tỉnh;
– Trang thông tin điện tử Hà Nam, Trung tâm Công báo;
– Lưu VT, NC(S) KTTH.
QĐ 10 LPTB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
cái đầu

(Đã ký)

Mai Tiến Dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Nam ban hành . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán quản lý kinh phí đào tạo cán bộ công chức

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *