Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL Danh mục giải bóng đá quốc tế được đặt cược năm 2018

Rate this post

Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL

Danh sách cá cược giải bóng đá quốc tế 2018

Ngày 28/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL công bố danh sách các trận đấu, giải bóng đá quốc tế được chọn làm cơ sở kinh doanh đặt cược năm 2018 (đợt 1). Do đó, tỷ lệ cá cược các trận đấu tại Word Cup 2018 được phép như sau:

Bạn đang xem: Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL Danh mục đặt cược các giải bóng đá quốc tế năm 2018

  • Có 9 trận bóng đá quốc tế được cá cược bao gồm: Trận đấu giữa hai đội tuyển của hai liên đoàn bóng đá quốc gia của hai quốc gia khác nhau; Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia với đội tuyển bóng đá của hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau; 02 câu lạc bộ bóng đá thuộc 2 liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau tham dự trận đấu…
  • Có 15 giải đấu bóng đá quốc tế được thực hiện cá cược, bao gồm: Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 tại Nga (2018 FIFA World Cup Russia); Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ; Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á; Giải bóng đá Đại hội thể thao châu Á (Asiad 2018)…

BỎÔi chúa ơi VĂN HÓA, THẺCÁC THỌ
VÀ DU LỊCH
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 1064/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 THÁNG 3 NĂM 2018

PHÁN QUYẾT
CÔNG BỐ DANH SÁCH BẠN BÈ VÀ CÁC GIẢI BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM NỀN KINH DOANH CÁ CƯỢC NĂM 2018 (Lựa chọn 1)

CHỈ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và bóng đá quốc tế;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số. Công văn số 306/LĐBĐVN ngày 14/3/2018 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc đề xuất danh sách các giải bóng đá quốc tế năm 2018 đã được FIFA công bố và phê duyệt;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, thể thao,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 656/LĐTBXH-BHXH Về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Điều 1. Thông báo danh sách các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá thế giới công bố và chấp thuận lựa chọn làm cơ sở kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế năm 2018 (đợt 1) như sau:

1. Danh sách các trận đấu bóng đá quốc tế được nêu tại Phụ lục I của quyết định này (trừ các trận đấu có đội tuyển bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ bóng đá Việt Nam tham gia).

2. Danh mục các trận thi đấu bóng đá quốc tế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (trừ các trận đấu có đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc câu lạc bộ bóng đá Việt Nam tham gia).

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải danh sách các trận đấu, giải bóng đá quốc tế được lựa chọn làm cơ sở kinh doanh đặt cược trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ./.

Người nhận:
– Như Điều 4;

– Bộ trưởng, mục sư (báo cáo);
– Tài chính;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Lưu: VT, TC TDTT, HL (250b).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Lê Khánh Hải

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC CUỘC THI BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành trên cơ sở Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT loại
Đầu tiên Trận đấu giữa hai đội tuyển của hai liên đoàn bóng đá quốc gia đến từ hai quốc gia khác nhau
2 Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia và đội tuyển bóng đá quốc gia Olympic của hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau
3 Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia và đội tuyển bóng đá trẻ của hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau
4 Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia và câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau
5 Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Olympic và đội tuyển bóng đá quốc gia Olympic của hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau
6 Trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia và Đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia của hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau
7 Trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau
số 8 Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Olympic và câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau
9 Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia và câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC CUỘC THI BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành trên cơ sở Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL ngày 28/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT loại vị trí thời gian
không bán đượcTiếng Việt Tiếng Anh
Đầu tiên. giải vô địch bóng đá thế giới 2018 Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 Nga Nga Tháng 6-7 năm 2018
2. Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới FIFA Club World Cup Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 2018 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tháng 12 năm 2018
3. Giải vô địch bóng đá nữ U-20 thế giới Giải vô địch bóng đá nữ thế giới U-20 Pháp 2018 Pháp tháng 8 năm 2018
4. Giải vô địch bóng đá nữ U17 thế giới Giải vô địch bóng đá U-17 nữ thế giới Uruguay 2018 uruguay tháng 12 năm 2018
5. Giải vô địch bóng đá nữ châu Á Cúp bóng đá nữ châu Á Jordan tháng 4 năm 2018
6. Vòng loại AFC Asian Cup Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2019 Châu Á tháng 4 năm 2018
7. Giải vô địch bóng đá nữ Nam Mỹ Copa America Nữ 2018 chi-lê tháng 4 năm 2018
số 8. Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á AFC Champions League 2018 Châu Á tháng 11 năm 2018
9. Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Âu Giải vô địch bóng đá châu Âu 2017/2018 Chung kết ở Ukraine Tháng 4-tháng 5 năm 2018
mười. Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Âu UEFA Europa League 2017/2018 Chung kết ở Pháp Tháng 4-tháng 5 năm 2018
11. Giải bóng đá Đại hội thể thao châu Á Châu Á 2018 Indonesia Tháng 8-9 năm 2018
thứ mười hai. Giải vô địch bóng đá trong nhà nữ châu Á Giải vô địch bóng đá trong nhà nữ châu Á nước Thái Lan tháng 5 năm 2018
13. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 AFF Cup 2018 Đông Nam Á Tháng 11-12 năm 2018
14. Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á Giải vô địch AFL nữ Indonesia Tháng 6-7 năm 2018
15. Giải Futsal Đông Nam Á Giải vô địch Futsal tại AFL Indonesia tháng 11 năm 2018
Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Tin học 3 sách Chân trời sáng tạo

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL Danh mục giải bóng đá quốc tế được đặt cược năm 2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *