Quyết định 1055/QĐ-BHXH Mẫu thẻ bảo hiểm y tế 2014

Rate this post

Quyết định 1055/QĐ-BHXH

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế 2014

Quyết định cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu 1055/QĐ-BHXH 2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bạn đang xem: Quyết định 1055/QĐ-BHXH Cấp thẻ BHYT 2014

AN NINH XÃ HỘI
VIỆT NAM

—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Con số: 1055/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 Tháng Mười 2013

PHÁN QUYẾT
VỀ CẤP THẺ BHYT

Tổng Giám đốc BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP dt Ngày 22 tháng 8 năm 2008, Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP dt ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trịvở, thẻ,

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Ban hành quy định mẫu thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2. Phôi thẻ BHYT có kích thước, chất liệu, hình dạng như sau:

1. Kích thước: Dài 98mm, rộng 66mm tính theo mép ngoài thẻ (đủ để in 08 phôi thẻ BHYT trên 01 trang, khổ giấy A4).

2. Chất liệu: sử dụng giấy trắng định lượng 200g/m2bảo đảm độ bền, bóng và in được ảnh của người tham gia BHYT.

3. Hình thức: nền trắng, logo BHXH Việt Nam màu xanh coban được làm mờ ở giữa, có các vòng tròn bao quanh trải rộng, màu sắc nhạt dần, khoảng cách từ tâm biểu tượng BHXH Việt Nam từ trong ra ngoài cùng là 12 mm ; Bên ngoài có đường viền kép màu xanh coban.

3.1. Phía trước:

3.1.1. Kèm giáp trái thẻ BHYT:

– Mặt trên in logo BHXH Việt Nam màu xanh coban, đường kính 10mm, sử dụng chất liệu phản quang chống hàng giả.

– Tiếp theo là vị trí dán hoặc in ảnh của người được bảo hiểm.

– Dưới cùng là vị trí in mã vạch.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng

3.1.2. Dán vào lề phải của thẻ BHYT:

– Trên cùng là dòng chữ “BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM” có gạch chân màu xanh coban, kiểu chữ in đậm .VNtimeH, cỡ chữ 10.

– Tiếp theo là dòng chữ “THẺ BHYT” màu đỏ, kiểu chữ .VNtimeH, cỡ chữ 12, đậm.

– Dọc theo mép phải của thẻ BHYT in “Số thứ tự” của thẻ BHYT để trống màu đỏ, phông chữ .VNtime, cỡ chữ từ 10 đến 12, gồm 10 ký tự, trong đó: 02 ký tự đầu tiên là các số (từ 01) đến 99) theo mã tỉnh quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, 2 ký tự đầu của thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng cấp . Bảo hiểm xã hội là 97, Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm nhân dân cấp 98, Bảo hiểm xã hội Ban Mã số Chính phủ cấp 99. 08 ký tự tiếp theo là số (theo số tự nhiên từ 00000001 đến 99999999).

– Biển số BHXH tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý (gọi tắt là BHXH tỉnh) in sẵn trên mặt trống thẻ BHYT, đường kính 21 mm, màu đỏ, sử dụng vật liệu chống phản xạ giả mạo. Vị trí từ mép trong của viền phải thẻ đến mép ngoài của dấu là 28 mm, từ mép trong của viền dưới của thẻ đến mép ngoài của dấu là 2 mm.

3.2. Mặt sau:

– Trên cùng, gõ dòng chữ “CẦN CHÚ Ý JE” màu đen, font chữ .VntimeH, cỡ chữ 12.

– Tiếp theo, gõ dòng chữ màu đen, kiểu chữ .vntime, nghiêng, cỡ chữ 10, với nội dung như sau:

“Thứ nhất. Thẻ bảo hiểm y tế là căn cứ để xác định người có tên trong thẻ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

2. Mỗi người tham gia BHYT được cấp một thẻ và giữ nguyên mã sốtôi trong suốtđã đến lúc tham gia bảo hiểm y tế.

3. Khi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có hình ảnh, nếubạn không có hình ảnh phải được xuất khẩunộp cùng với thư Chứng minh nhân dân có ảnh. Chỉ trẻ em dưới 6 tuổitôi chỉ đưa raXuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

4. Bảo quản cẩn thận, không cho người khác mượn thẻ và ghi nhớ mã số trên thẻ BHYT.

5. Cơ hội thua cuộc hoặc bị hư hỏng, khi cài đặtp trở lại hoặc kết xuấttôi phải trả phí hợp pháp”.

Điều 3. Thông tin in trên thẻ BHYT trắng khi cấp cho người sử dụng bao gồm:

1. Tiêu chí quản lý người tham gia bảo hiểm y tế.

1.1. Số thẻ BHYT: nhập số thẻ của người tham gia BHYT được cấp theo quy định hiện hành của BHXH Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

1.2. Họ và tên: ghi họ và tên của người được cấp thẻ BHYT bằng chữ in hoa theo danh sách đăng ký tham gia BHYT.

1.3. Giới tính: ghi nam hoặc nữ theo danh sách đăng ký tham gia BHYT.

1.4. Ngày, tháng, năm sinh: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT (theo sổ quản lý thu BHXH, BHYT). Đặc biệt đối với những người tham gia BHYT không có ngày, tháng sinh thì chỉ ghi năm sinh.

1.5. Địa chỉ: ghi địa chỉ nơi cư trú (thường trú, tạm trú) hoặc địa chỉ đơn vị tham gia BHYT. Đối với trẻ em dưới 06 tuổi ghi địa chỉ của mẹ hoặc cha hoặc người giám hộ.

1.6. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu mà người tham gia BHYT đăng ký và mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

1.7. Expiration date: nhập ngày hết hạn từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm.

1.8. Thời điểm bắt đầu hưởng quyền lợi đối với dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí cao hoặc thời điểm hưởng quyền lợi đối với thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép (ngoài danh mục do Bộ Y tế quy định nhưng đã được phép lưu hành) tại Việt Nam do Bộ Y tế quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), viết tắt là “Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ”: ghi “cấp… kể từ ngày…/…/…..”, trong đó:

– Ký hiệu “cấp 1 từ ngày…/…/…. “: Đã đến lúc bắt đầu hưởng quyền lợi lớn đối với những người tự nguyện tham gia BHYT liên tục từ đủ 180 ngày trở lên; Các đối tượng khác để trống.

– Ký hiệu “cấp 2 từ …/…/…. “: Thời điểm bắt đầu hưởng quyền lợi đối với thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép đối với người tham gia BHYT từ đủ 36 tháng trở lên (ngày đầu tiên của tháng thứ 37). Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thời điểm bắt đầu hưởng được tính từ ngày bắt đầu tham gia BHYT; đối tượng thuộc diện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Thống kê Chính phủ có quyền khám bệnh, chữa bệnh miễn phí theo quy định nay nghỉ hưu, chuyển ngành có tham gia bảo hiểm y tế thì hết thời gian bắt đầu được hưởng các khoản trợ cấp được ghi như sau: từ khi nghỉ hưu, thiếu tá.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, ngoài các tiêu chí trên, bổ sung thêm tiêu chí “Cha (mẹ)”: ghi họ và tên của trẻ của cha hoặc mẹ. Nếu không có cha mẹ thì ghi họ và tên người giám hộ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT Chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý của Bộ GDĐT

2. Vị trí dán ảnh: khung trống, màu đen đơn kích thước 20mm x 30mm. Chỉ có trẻ dưới 6 tuổi là không cần dán ảnh nên phần thông tin trẻ dưới 6 tuổi được đẩy sang lề trái (nơi in hoặc dán ảnh) để cân bằng khoảng trống thẻ BHYT.

3. Vị trí in mã vạch: mã vạch in trên thẻ BHYT là mã vạch hai chiều, chứa các thông tin trên thẻ và chuỗi ký tự kiểm tra, được in ở khoảng trống từ sát lề trái của thẻ BHYT trở xuống. vị trí.nơi in hoặc dán ảnh của người tham gia BHYT.

Điều 4. Trung tâm Thông tin điện tử BHXH Việt Nam căn cứ nội dung quy định tại Điều 3 của quyết định này điều chỉnh phần mềm phù hợp với tiêu thức in thẻ BHYT và yêu cầu quản lý.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Quyết định số 653/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2009, Quyết định số hủy bỏ các văn bản trước đây của BHXH Việt Nam trái với Quyết định này.

Điều 6. Quy tắc chuyển tiếp:

1. Mẫu trống thẻ BHYT theo Quyết định số. 653/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam còn tồn kho ngày 31/12/2013 vẫn được sử dụng để cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

2. Thẻ bảo hiểm y tế đã cấp trước ngày Quyết định này có hiệu lực có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

Quy tắc 7. Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ, Thủ trưởng Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng. Công an nhân dân, Ban Cán sự Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 7;
– Các Bộ: Y tế, LĐ-TB&XH, Tài chính, Nhân sự;
– Ban Giám đốc – Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
– Tổng giám đốc;
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, CST (08b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bạch Hồng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1055/QĐ-BHXH Mẫu thẻ bảo hiểm y tế 2014 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *