Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Rate this post

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe tại TP.HCM

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe trên địa bàn TP.HCM.

Bạn đang xem: Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

———
Con số: 06/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
V/v VẤN ĐỀ MỨC GIÁ VÉ CHUẨN TỐI THIỂU CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 11888/STC-BVG-2 ngày 03/12/2012 V/v thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP và thông tư số. Thông tư số 124/2011/TT-BTC về lệ phí trước bạ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Nay công bố Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Phụ lục 1, 2, 3).

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông

Điều 2. Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành bảng giá ban hành nhưng không được thấp hơn giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp. Trường hợp giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn giá ghi trong bảng giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp.

Cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Trị giá phương tiện giao thông tính lệ phí trước bạ.

=

Trị giá phương tiện vận chuyển được quy định tại Điều 2 của quyết định này.

X

Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của phương tiện vận tải.

Điều 3. Tỷ lệ chất lượng còn lại để tính lệ phí trước bạ phương tiện được quy định như sau:

1. Khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:

Một. Tài sản mới: 100%.

b. Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu về Việt Nam: 85%.

2. Khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (nếu là tài sản kê khai thì nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam, chuyển và khai lệ phí trước bạ khác cho cơ quan). cơ quan quản lý nhà nước):

Một. Thời gian sử dụng trong 1 năm: 85%

b. Thời gian sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%

c. Thời gian sử dụng trên 3 đến 6 năm: 50%

d. Thời gian sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%

đ. Thời gian sử dụng trên 10 năm:

– Đối với phương tiện thủy và ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe): 20%.

Tham Khảo Thêm:  Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 Luật số 12/2017/QH14 - Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015

– Đối với phương tiện vận tải khác: 10%.

3. Thời điểm sử dụng tài sản được xác định như sau:

Một. Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam thì thời gian sử dụng được tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản này đến năm kê khai lệ phí trước bạ;

b. Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu để khai lệ phí trước bạ Việt Nam từ lần thứ hai trở đi thì thời gian sử dụng tính từ năm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm khai lệ phí trước đó.

Điều 4. UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện, điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện sát với giá thị trường. bảng giá) hoặc điều chỉnh khi giá có biến động tăng, giảm so với giá tính lệ phí trước bạ ban hành đối với xe máy là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), đối với tài sản không phải là xe máy là 10% giá trị tài sản và báo cáo UBND thành phố. Uỷ ban nhân dân.

Trong quá trình quản lý thu lệ phí trước bạ, Chi cục Thuế phát hiện trường hợp tài sản là phương tiện vận tải không được quy định trong giá tính lệ phí trước bạ hoặc trong giá tính lệ phí trước bạ. là phương tiện vận tải không phù hợp với giá thị trường và có sự biến động tăng, giảm quy định tại Điều 4 Quyết định này thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chi cục trưởng Thuế cấp huyện phải có văn bản thông báo cho Sở Tài chính để hoàn thiện, điều chỉnh kịp thời. Sau khi nhận đủ hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Tài chính phải hoàn thiện, điều chỉnh bảng giá cho phù hợp.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 251/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố mức giá tối thiểu tính thuế phí Lệ phí trước bạ phương tiện giao thông tại TP.HCM, Quyết định số Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi Điều 2 Quyết định số Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. và bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Sở Tài chính và Cục Thuế TP ban hành, ngoài Quyết định số

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)

nguyễn thị hồng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *