Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Rate this post

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích đốt rác trên địa bàn TP Hà Nội

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích đốt rác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích đốt rác trên địa bàn TP Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————
Con số: 05/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN MÃI QUAN TÂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——————————
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ vào Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách thành phố 3 năm 2013 – 2015;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định mục tiêu quy hoạch kinh tế – xã hội; dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2013;

Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính – Lao động Người tàn tật và Xã hội tại Tờ trình số 6739/TTr: LS TC-LĐTBXH ngày 27/12/2012 và Báo cáo thẩm định số 2907/STP-VBPQ ngày 28/12/2012 của Liên sở. công lý,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 517/2013/QĐ-TTg Xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích đốt rác trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Cơ sở vật chất và mức hỗ trợ: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2013.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố đảm bảo, ngoài ra khuyến khích các quận, huyện, thành phố; Các thành phố, khu dân cư và thành phố trực thuộc trung ương có các chính sách hỗ trợ thêm cho các thực thể địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỏa táng hàng năm và phương án hỗ trợ hỏa táng cụ thể gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính. UBND TP theo quy định.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỏa táng hàng năm và phương án hỗ trợ hỏa táng cụ thể cho các đối tượng nuôi dưỡng tại các trung tâm của Sở, người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân. tử vong trên địa bàn TP Hà Nội. Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định tại quyết định này trên địa bàn thành phố.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm cân đối, phân bổ ngân sách hàng năm đảm bảo thực hiện chính sách khuyến khích đốt rác của thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định chính sách khuyến khích đốt rác trong khuôn viên. bàn TP Hà Nội.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2018/TT-BCT Quy định mới về quản lý kinh doanh đa cấp

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– Đoàn ĐBQH TP;
– TT Thành ủy; Trung tâm HĐND TP;
– Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
– Các Phó Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố;
– Đại diện PVP Đỗ Đình Hồng;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Website Chính phủ;
– Trung tâm Báo chí thành phố;
– Các phòng: Văn hóa, Xã hội, Kinh tế, TH;
– Lưu VT.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

PHỤ LỤC
ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
Thưởng thức NỘI THẤT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT Sự vật mức hỗ trợ
Đầu tiên Tất cả những người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi đốt tại các cơ sở Hà Nội
hoặc chi phí đốt rác
– Xác người lớn 3.000.000 VNĐ/trường hợp
– Xác trẻ em dưới 6 tuổi 1 500 000 VND/trường hợp
b Chi phí vận chuyển
– Khu vực nội thành 500.000đ/trường hợp
– Khu vực ngoại thành 1.000.000 VND/trường hợp
2 Người thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi
hoặc chi phí đốt rác
– Xác người lớn 3.000.000 VNĐ/trường hợp
– Xác trẻ em dưới 6 tuổi 1 500 000 VND/trường hợp
b Chi phí vận chuyển
– Khu vực nội thành 500.000đ/trường hợp
– Khu vực ngoại thành 1.000.000 VND/trường hợp
c Chi phí khác (quan tài hỏa táng và túi quà lưu niệm, quản lý và lưu giữ tro cốt) Theo mức giá thấp nhất của Ban Phục vụ Lễ tang
3 Người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm giáo dục và chăm sóc người có công; các cơ sở xã hội đang nuôi sống thường xuyên các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị HIV của thành phố; vô gia cư, lang thang không người thân, lạc lõng giữa thành phố Hà Nội
hoặc chi phí đốt rác
– Xác người lớn 3.000.000 VNĐ/trường hợp
– Xác trẻ em dưới 6 tuổi 1 500 000 VND/trường hợp
b Chi phí vận chuyển
– Khu vực nội thành 500.000đ/trường hợp
– Khu vực ngoại thành 1.000.000 VND/trường hợp
c Chi phí khác (quan tài hỏa táng và túi quà lưu niệm, quản lý và lưu giữ tro cốt) Theo mức giá thấp nhất của Ban Phục vụ Lễ tang
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 183/QĐ-TTG Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

* Thời gian thực hiện:

– Đối tượng tại điểm 1 và 2: thực hiện trong 3 năm 2013 – 2015, kể từ ngày 01/01/2013.

.- Đối tượng tại điểm 3: thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *