Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk Đơn giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Rate this post

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước TP Cần Thơ

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Bạn đang xem: Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk Đơn giá cho thuê đất, mặt nước tại TP Cần Thơ.

BAN PHỔ BIẾN
CÓ THỂ TP.

—-
Con số: 04/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Cần Thơ, ngày 05 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 24/2013/QĐ-TTg Sửa đổi Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

Căn cứ Thông tư số. Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định /2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. ;

Căn cứ Thông tư số. 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 15/20 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể: như sau:

“b. Trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm có thời điểm điều chỉnh đơn giá thuê từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 theo chu kỳ ổn định 05 năm đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì đơn giá thuê đất . ổn định 05 năm được áp dụng theo quy định tại Nghị định số Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 191/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký và đăng Công báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, tổ chức, gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất , Nước. Bên thuê mặt bằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
– Tài chính;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– TT. Thành ủy, HĐND Thành phố;
– CT, phó chủ tịch UBND TP;
– UBMTTQVN và các đoàn thể TP;
– Ban Giám đốc và các cơ quan của thành phố;
– UBND các Quận, Huyện;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Báo Cần Thơ;
– Văn phòng UBND TP (3B);
– Lưu VT, PH

BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Sơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk Đơn giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *