Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định mức giá nhà ở, vật kiến trúc để thu lệ phí trước bạ và thu thuế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Rate this post

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang

Quy định về giá nhà, vật kiến ​​trúc để thu lệ phí trước bạ và thuế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND xác định giá nhà, công trình kiến ​​trúc để tính lệ phí trước bạ và thuế xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang.

Bạn đang xem: Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định giá nhà, công trình kiến ​​trúc để thu lệ phí trước bạ và thuế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH HẬU GIANG

———
Con số: 01/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hậu Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ THU PHÍ NHÀ Ở, KIẾN TRÚC THUẾ GIÁ, THUẾ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2444/QĐ-TTG Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Điều 1. Ban hành Quy định giá nhà, công trình kiến ​​trúc để thu lệ phí trước bạ và thuế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

NHÀ Ở

Đơn vị

Đơn giá mới

– Ngôi nhà tranh

đồng/m2

3.025.000 won

– Cấp độ

đồng/m2

2.420.000 thu nhập

– Nhà cấp II

đồng/m2

1.815.000 thu nhập

– Nhà cấp III

đồng/m2

1.452.000 thu nhập

– Cấp IV

đồng/m2

968.000 thu nhập

– Nhà vật liệu tạm thời

đồng/m2

302.500

– Giá trên là giá trên 1m đơn vị thi công2.

– Mặt bằng nhà ở, vật kiến ​​trúc được xác định như sau:

+ Tổng diện tích nhà từ cấp I đến cấp IV: Diện tích sàn xây dựng = Diện tích xây dựng tầng trệt + Diện tích sàn các tầng (kể cả ban công).

+ Tổng diện tích nhà tạm dựng là diện tích xây dựng.

– Đối với giá trị nhà cửa, vật kiến ​​trúc:

Mới được xây dựng:

· Nhà, công trình có lầu: giá tính trên 1m căn2 x Diện tích sàn xây dựng.

· Nhà ở, công trình kiến ​​trúc không có tầng: giá tính trên 1m căn2 x Diện tích xây dựng.

+ Sử dụng: nhà, công trình có tầng hoặc không tầng đơn giá 1m2 x Diện tích sàn xây dựng hoặc diện tích công trình x % giá trị để lại (tỷ lệ % giá trị để lại được tính theo quy định hiện hành của nhà nước).

– Giá trên áp dụng chung không phân biệt nhà trong ngõ hay mặt tiền.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 09/2010/TT-NHNN Quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

– Các mức giá trên là mức tối thiểu để thu lệ phí trước bạ và thuế xây dựng, nếu giá bán, giá xây dựng thực tế cao hơn mức giá trên thì tính lệ phí trước bạ theo giá thực tế, trường hợp là tổ chức, gia đình, cá nhân kê khai nộp thuế theo giá thấp hơn tỷ lệ thì tính thuế theo tỷ lệ.

– Nhà ở thuộc diện Nhà nước bán theo giá bán theo Nghị định số 61/1994/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về bán, kinh doanh nhà ở thì sẽ tính theo giá bán nhà ở hiện hành. .

Điều 2. Mức phí trên áp dụng để thu thuế trước bạ, thuế xây dựng đối với công trình xây dựng, kiến ​​trúc có sẵn, đối với tổ chức, gia đình, cá nhân xây dựng không tính trước, không hợp đồng, không quyết toán công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố Quyết định này. công trình kiến ​​trúc để thu lệ phí trước bạ và thuế xây dựng tại tỉnh Hậu Giang.

Điều 4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tham Khảo Thêm:  Công văn số 1511/TCHQ-GSQL Hướng dẫn về hiệu lực Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy ATTP

Người nhận:
– VPCP (HN-KLM);
– Tài chính;
– Bộ Tư pháp – Cục Kiểm tra văn bản;
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
– Như Điều 4;
– UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn;
– Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, KTTH. nghỉ ngơi
D/nguyethang/2012/QĐ-Pháp Quy/ quy định về mục đích sử dụng và kết cấu nhà ở

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Trần Công Chánh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định mức giá nhà ở, vật kiến trúc để thu lệ phí trước bạ và thu thuế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *