Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017 Kê khai nộp thuế Môn Bài trong năm 2017

Rate this post

Quy định kê khai thuế môn bài năm 2017

Kê khai và nộp thuế môn bài năm 2017

Theo quy định, Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài, lệ phí môn bài được điều chỉnh đối với doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo cụ thể Tờ khai thuế môn bài 2017 để giúp doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Bạn đang xem: Quy định về Khai thuế môn bài 2017 Khai và nộp thuế môn bài 2017

Quy định kê khai thuế môn bài năm 2017

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài ban hành ngày 15/11/2016. đáp ứng các nghĩa vụ của mình, Download.com xin chia sẻ với bạn những thông tin hữu ích sau:

1. Cấp giấy phép của người nộp thuế:

Đối tượng nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (trừ trường hợp được miễn thuế môn bài), bao gồm:

Một. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

b. Tổ chức được thành lập trên cơ sở Luật Hợp tác xã.

c. Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

d. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

D. Các tổ chức khác hoạt động sản xuất kinh doanh.

đ. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ điều này (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 879/QĐ-KTNN Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

g. Cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Mức thu lệ phí môn bài

2.1 Lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Một. Tổ chức có vốn thành lập hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b. Tổ chức có vốn thành lập hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b điểm này căn cứ vào vốn cơ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn cổ phần thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2. Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Một. Cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b. Cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c. Cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

2.3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, mới thành lập được đăng ký thuế, mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nộp lệ phí đủ các đối tượng trong năm; trường hợp thành lập và cấp mã số thuế, mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% lệ phí môn bài hàng năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không kê khai lệ phí môn bài phải nộp lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm kê khai là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

3. Đối tượng được miễn thuế môn bài

Miễn lệ phí giấy phép bao gồm:

Một. Cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở xuống

b. Cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

c. Cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình sản xuất muối.

đ. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác thủy sản.

đ. bưu điện văn hóa đô thị; các cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

g. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

H. Quỹ tín dụng nhân dân thành phố; hợp tác xã chuyên làm dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên địa bàn miền núi. Miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

4. Khai và nộp lệ phí môn bài

4.1 Việc đăng ký lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

Một. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới bắt đầu hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b. Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập doanh nghiệp kinh doanh, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy phép . giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

4.2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu công bố kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 76/2018/TT-BTC Hướng dẫn nội dung mức chi biên soạn giáo trình đại học

4.3. Người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Một. Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh thì người nộp lệ phí nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. quản lý đối tượng nộp phí;

b. Trường hợp đối tượng nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động kinh doanh khác tỉnh nơi người nộp lệ phí đóng trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc nộp lệ phí Giấy phép Kê khai Hồ sơ lệ phí của đơn vị trực thuộc đơn vị cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

4.4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

4.5. Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định mới về thuế môn bài được thực hiện từ năm 2017.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017 Kê khai nộp thuế Môn Bài trong năm 2017 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *