Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán (3 bộ sách)

Rate this post

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Phiếu ôn tập sách giáo khoa toán lớp 4 (bộ 3 cuốn).

Bảng nhận xét sách giáo khoa toán lớp 4 năm học 2023-2024 giúp thầy cô tham khảo, đánh giá và phản hồi về 3 bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Phiếu góp ý SGK toán lớp 4 năm học 2022 – 2023 trình bày chi tiết từng nội dung, yêu cầu chỉnh sửa chi tiết từng trang, từng dòng và lý do đề nghị cụ thể. Qua đó góp phần góp ý cho việc hoàn thiện các bài văn mới lớp 4 trước khi đưa vào dạy học. Mời quý thầy cô tải miễn phí:

Bạn đang xem: Gợi ý giải bài toán lớp 4 (3 bộ)

Bảng nhận xét các bài toán lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

PHỤ LỤC 3. Mẫu văn bản cảm nhận văn mẫu lớp 4
(Kèm theo Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị: Trường TH………….

Quận/TX/TP:…………………….

NHẬN XÉT TỦ SÁCH LỚP 4
Môn: Toán (Gắn kiến ​​thức với cuộc sống)

STT

TIÊU ĐỀ

trang/dòng

Nội dung hiện tại

đề xuất chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đầu tiên

Bài 10. Các số có sáu chữ số. 1 000 000

Trang 36 tập 1

Bài 2. Nam Quay bánh xe may mắn như hình bên và quan sát số ghi ở khu vực và mũi tên chỉ vào bên trong. Liệt kê các sự kiện có thể xảy ra.

Thêm sự kiện vào bánh xe hoặc bảng sự kiện.

Trên bánh xe chỉ có những con số yêu cầu học sinh nêu dữ kiện, không đủ dữ liệu để học sinh làm bài kiểm tra.

2

Bài 12. Các số trong phạm vi triệu

Trang 44 tập 1

Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.

Mật khẩu kho tiền nào sau đây? Biết rằng:

-Mật khẩu không chứa số 0 trong lớp triệu.

– Hàng trăm nghìn khác chữ số 3.

A. 190 968 028

B. 1 000 000 000

C. 276 389 000

D. 537 991 833

Đúng một trong hai đáp án C và DỄ

Học sinh có thể khoanh cả 2 đáp án C, D nhưng mật khẩu kho tiền không sử dụng cùng lúc 2 mật khẩu.

…….. Ngày 7 tháng 11 năm 2022

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 07/2010/TT-NHNN Quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

(Họ và tên)

Phiếu nhận xét giải toán lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

mẫu 1

PHỤ LỤC 3. Mẫu văn bản cảm nhận văn mẫu lớp 4
(Kèm theo Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:…………..

Đơn vị: Trường TH……………………..

Quận/TX/TP:……………………..

NHẬN XÉT TỦ SÁCH LỚP 4
Chủ đề: Toán học (Những chân trời sáng tạo)

STT

TIÊU ĐỀ

trang/dòng

Nội dung hiện tại

đề xuất chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đầu tiên

Thực hành cộng và trừ

Trang 10 dòng 20 tập 1

Bài 5 câu a. Túi nặng nhất và nhẹ nhất có khối lượng lần lượt là C. 1kg và 700g D. 700g và 1kg

D. 1kg 250g và 700g

Vì 2 phương án C và D đưa ra trong bài dễ gây nhầm lẫn

2

Đánh giá cuối năm

Trang 69 dòng 15 tập 2

Có bao nhiêu số có một chữ số? Hai chữ số?

Có bao nhiêu số tự nhiên có một chữ số? Hai chữ số?

Làm cho nó dễ dàng hơn để xác định học sinh

…….Ngày 7 tháng 11 năm 2022

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

(Họ và tên)

mẫu 2

TRƯỜNG HỌC QUẦN QUÈ………………

LỜI NÓI: Khối 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày ….tháng 2 năm 2023

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VĂN BẢN LỚP IV

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG: Toán học

I. THÔNG TIN SÁCH

1. Giáo trình: Những chân trời sáng tạo.

2. Nhóm tác giả:

Trần Nam Dũng (Tổng biên tập)

Khúc Thanh Chính (Chủ biên)

Đinh Thị Xuân Dung – Nguyễn Kính Đức – Đậu Thị Huệ – Đinh Thị Kim Lan – Huỳnh Thị Kim Trang

3. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT VÀ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Tên và họ: ………………………………..

Môn dạy: Giáo viên dạy nhiều môn

Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường …………

Địa chỉ email: ……………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………..

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Đầu tiên. Sách giáo khoa phù hợp với khả năng của học sinh địa phương

1.1.SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo gồm 2 tập (Tập 1 và Tập 2). Tập 1 gồm 2 chương (chuyên đề); Tập 2 gồm 2 chương (chuyên đề). được trình bày hấp dẫn, gây hứng thú cho học sinh.

– Kênh chữ, kênh hình gần gũi, có sự cân đối, hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, mang tính thẩm mỹ cao.

– Sách Toán 4 – Chân trời sáng tạo được sơ đồ hóa theo cấu trúc hòa hợp, dễ đọc, dễ dàng để làm theo.

– Tiếp cận sách giáo khoa ph ĐúngP vớCác xbạn phương hướngg GIÁo ví dục của thế giới ngày nay. hình ảnh còn sốngpha màu Tươi Mỗi trang sách đều khiến học sinh thích thú.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 144/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 - 2011

– Hình thức thể hiện: màu sắc, hình ảnh gần ĐÃ ĐÓNG CỬA Với học sinh, các tình huống dễ dàng được chuyển tải khéo léo bằng hình ảnh hấp dẫn Học sinh tham gia vào các hoạt động học tập.

1.2. Nội dung từng bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được trình bày sinh động, khuyến khích học tập tích cực, củng cố kỹ năng hợp tác, khuyến khích học sinh tư duy độc lập sáng tạo.

1.3. Nội dung các bài học/chủ đề trong SGK có các hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách tự định hướng để đạt được mục tiêu học tập.

1.4. Nhiệm vụ dạy học trong mỗi bài học nhằm hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất, kỹ năng tự học, giúp học sinh vận dụng sáng tạo trong cuộc sống.

2. Sách giáo khoa hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

2.1. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ giảng dạy, dễ lựa chọn các phương án, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học tích cực.

2.2. Sách giáo khoa có nội dung, chủ đề kiến ​​thức phong phú, giúp giáo viên dạy học tích hợp, gắn nội dung học với thực tiễn.

2.3. Nội dung các văn bản phân hóa mục đích, đa dạng hình thức, phương pháp đánh giá phù hợp cho giáo viên trong việc lựa chọn phương pháp đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.

2.4. Cấu trúc bài soạn phù hợp để tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện của nhà trường và điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương

3.1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo di sản, ngôn ngữ, nội dung và cách thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương; có thể điều chỉnh cho phù hợp với năng lực học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh và áp dụng tốt vào môi trường, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

3.2. Cấu trúc SGK mở, tạo điều kiện cho địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung nội dung, hoạt động cụ thể phù hợp, sát với thực tế địa phương.

Tham Khảo Thêm:  QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

3.3. Sách giáo khoa có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng địa phương.

4. SGK cung cấp học liệu mở, liên thông, có giá trị sử dụng lâu dài

4.1. Phương pháp tập huấn, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý trong việc giới thiệu những nét mới của sách giáo khoa đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, cách sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

4.2. Nguồn tài nguyên e-learning và học liệu bổ sung cho sách giáo khoa rất đa dạng, phong phú và hữu ích.

4.3. Danh mục đồ dùng dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, chất lượng cao, dễ sử dụng, giá hợp lý.

Người đánh giá, người đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu phản hồi sách giáo khoa Toán lớp 4 Kite

PHỤ LỤC 3. Mẫu văn bản cảm nhận văn mẫu lớp 4
(Kèm theo Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: ……………………….

Đơn vị: Trường TH…………………….

Quận/TX/TP:……………………

NHẬN XÉT TỦ SÁCH LỚP 4
Toán học

STT

TIÊU ĐỀ

trang/dòng

Nội dung hiện tại

đề xuất chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đầu tiên

Biểu thức có chứa hai chữ cái

24 tập 1

Bài 2.

VẬT MẪU

a+5xb với a=5, b= 10

Giá trị của biểu thức a+5xb với a=5 b= 10 là 5+5 x 10 = 55

Nếu a = 5, b = 10 thì

a+5 xb = 5 + 5 x 10 = 55

Hãy để nó giống như một hướng dẫn trong khám phá

2

Biểu thức có chứa ba chữ cái

Trang 26 tập 1

Bài 2

VẬT MẪU

tu xv với t=50, u=6, v=8

Giá trị của biểu thức tu xv với t = 50, u = 6, v = 8

là 50 – 6 x 8 = 2

Nếu t = 50, u = 6, v = 8 thì từ xv = 50 – 6 x 8 = 2

Hãy để nó giống như một hướng dẫn trong khám phá

3

LUYỆN TẬP

Trang 10 tập 2

Bài 4. Trận A và 2 chai nhỏ

Thêm ký hiệu dung tích cho 2 chai nhỏ

Đổi chữ “sân” thành chữ “ca”

Giúp học sinh làm quen với nhau dễ dàng hơn.

……. NGÀY…… tháng 11 năm 2022

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

(Họ và tên)

Chuyên mục: Tài liệu

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán (3 bộ sách) . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *