Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Rate this post

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Các bài toán trọng tâm kỳ thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/Thành phố – Quốc gia.

Các bài toán trọng tâm đề thi Violympic toán cấp tỉnh/thành phố – cấp quốc gia lớp 5 có lời giải chi tiết. Giúp học sinh nắm được các dạng toán chính để luyện thi giải toán lớp 5 qua mạng đạt điểm cao. Mời các bạn xem qua nội dung chi tiết sau:

Olympic Toán lớp 5

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) – QUỐC GIA (VÒNG 19)

Bạn đang xem: Trọng tâm Toán Violympic Toán Lớp 5 Cấp Tỉnh/TP – Quốc Gia

Bài 1: Tổng của hai chữ số thập phân là 60,1. Nếu ta dời dấu thập phân của số bé sang bên phải một chữ số rồi trừ cho số lớn ta được 219,52. Tìm hai trong số họ.

hướng dẫn giải

Chuyển dấu thập phân của số bé sang phải 1 chữ số gấp 10 lần số bé nhất.

Vậy: 10 lần số bé – số lớn = 219,52 => số lớn = 10 lần số bé – 219,52

Nhắc lại: số lớn + số bé = 60,1

Vì thế:

10 lần số bé – 219,52 + số bé = 60,1

11 lần số bé – 219,52 = 60,1

11 lần số bé = 60,1 + 219,52

11 lần số nhỏ = 279,62

Số nhỏ = 279,62 : 11 = 25,42

Số lớn = 60,1 – 25,42 = 34,68

A/S: 25,42 và 34,68

Bài 2: Tìm số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.

Tham Khảo Thêm:  Bài văn mẫu lớp 7: Phân tích bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7

hướng dẫn giải

Viết thêm chữ số 2 vào bên trái số có 3 chữ số thì số đó tăng thêm 2000 đơn vị.

Hiệu của phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là: 9 – 1 = 8 (phần)

Số cần tìm là: 2000 : 8 = 250

A/S: 250

Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng là 2034,81 biết rằng nếu bỏ dấu thập phân ta được số mới kém số tự nhiên 34 đơn vị.

hướng dẫn giải

Một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 nên số thập phân sau dấu phẩy có 2 chữ số nên khi bỏ dấu phẩy thì số thập phân đó nhân với 100.

Nếu số tự nhiên trừ đi 34 đơn vị thì được số mới là:

2034,81 – 34 = 2000,81

2000,81 lần số thập phân số lần là:

100 + 1 = 101 (lần)

tháng 12 là:

2000,81: 101 = 19,81

Số tự nhiên là:

2034,81 – 19,81 = 2015

A/S: 2015 và 19,81

Bài 4: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó thì ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.

hướng dẫn giải

Xem số để tìm nó trực tuyến {ab} chúng tôi nhận được:

overline{a0b}=overline{ab}lần 6

100 xa + b = 60 xa + 6 xb

40 đi = 5 xb

8 đi = b

=> a = 1 và b = 8

Số cần tìm là: 18

Đáp số: 18

Bài 5: Cho một số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên trên thì ta được số mới có ba chữ số. Khi chia số mới cho số ban đầu thì được thương là 5 và dư là 25. Tìm số đó.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 155/QĐ-BTC Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống virus Corona

hướng dẫn giải

Gọi số ban đầu là: trực tuyến {ab 8}

Số mới là: trực tuyến {8ab}

Chúng ta có:

bắt đầu{align} và chồng chéo{8 ab}=5 lần gạch chéo{ab 8}+25 \& 800+ chồng chéo{ab}=5 lần (10 lần chồng chéo{ab}+8)+25 \& 800+ chồng chéo{ ab }=50 lần gạch chéo{ab}+40+25 \ & 49 lần chồng chéo{ab}=800-40-25=735 \ & chồng chéo{ab}=735: 49=15 end{root}

Vậy số này là 158

Bài 6: Tìm các số có 4 chữ số khác nhau overline{abcd}+overline{bcd}+overline{cd}+d=8098

hướng dẫn giải

Chúng ta có: đường trên{bcd}+đường trên{cd}+mathrm{d}<987+87+7=1081

Vì thế: gạch trên{abcd}>8098-1081=7017″></p>
<p>Do đó: a = 7 hoặc a = 8.</p>
<p>TH1: Xét a = 8 ta có:</p>
<p> < p>  Nó được kết luận: <img deshifrimi=

Có nguồn gốc từ: gạch chéo 2 lần{cd}+overline{cd}+d=98 mũi tên phải gạch chéo 3 lần{cd}+d=98

=> 30 xc + 4 xd = 98. Thấy tận cùng 30 xc là 0 thì tận cùng 4 xd phải là 8. Vậy d = 2 hay d = 7 (4 x 2 = 8 và 4 x 7 = 28) .

Nếu d = 2 thì 30 xc = 98 – 8 = 90 => c = 3.

Vậy trường hợp này gạch trên{8ab} = 8038

Hãy thử lại: 8038 + 38 + 38 + 8 = 8122 > 8098. Nhập

Nếu d = 7 thì 30 xc + 28 = 98 => 30 xc = 70 (xóa vì c không phải là chữ số)

TH2: Xét a=7.

Với a = 7 ta có overline{7 bcd}+overline{bcd}+overline{cd}+mathrm{d}=7000+2 lần overline{bcd}+overline{cd}+mathrm{d}

tôi nghĩ 2 lần overline{bcd}+overline{cd}+mathrm{d}=8098-7000=1098

Nhưng

2 lần gạch chéo{bcd}+overline{cd}+mathrm{d}=200 lần toán học {b}+20 lần toán học {c}+2 lần toán học {d}+10 lần toán học {lần c}+mathrm{d}+ toán học

= 200 xb + 30 xc + 4 xd = 1098

Theo đó 4 xd phải kết thúc bằng 8 (vì 200 xb và 30 xc đều kết thúc bằng 0)

Vậy d = 7 (xóa vì các chữ số a; b; c; d khác a cũng là 7) hoặc d = 2.

Vì vậy, d = 2.

Với d = 2 ta có 200 xb + 30 xc + 4 x 2 = 1098 => 200 xb + 30 xc = 1098 – 8 = 1090.

Chia cả hai vế cho 10 được: 20 xb + 3 xc = 109.

Vì 20 xb tận cùng là 0 nên 3 xc phải tận cùng là 9 => c = 3 (vì 3 x 3 = 9)

Vậy 20 xb + 3 x 3 = 109 => 20 xb = 109 – 9 = 100 => b = 5

sau đó đường trên{ab cd} =7532

Thử lại: 7532 + 532 + 32 + 2 = 8098

Vì thế đường trên{ab cd} =7532

Bài 7: Bạn An khi chia một số tự nhiên cho 25, vì viết chữ số hàng trăm của số chia hết cho 5 và chữ số hàng chục của số 5 là 0 nên thương là 980 và dư là 4. Tìm số bị chia như phải. .

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 22/2010/TT-BKHCN Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

hướng dẫn giải

Số bị chia sau khi viết sai là: 980 x 25 + 4 = 24504

Số chia chính xác là: 24054

Đáp số: 24054

Bài 8: Hãy cho biết trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; …. Năm 2016 có tất cả… con số 8.

hướng dẫn giải

Số 8 ở hàng đơn vị: 8; 18; 28; …; 2008

(2008 – 8): 10 + 1 = 201 chữ số.

Chữ số 8 ở hàng chục: 80; 180; 280; …; 1980 {(81; 181; …1981), …(89; 189;…1989)}

Vì vậy, có

((1980 – 80) : 100 + 1) x 10 = 200 8 đến hàng chục.

Chữ số 8 ở hàng trăm: 800 -> 899; 1800 -> 1899 có 200 chữ số.

Vậy có: 201 + 200 + 200 = 601 chữ số.

Tham khảo chi tiết:

  • Bộ đề thi Violympics Toán lớp 5

Chuyên mục: Tài liệu

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *