Nghị quyết 18/2013/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và I-xra-en

Rate this post

Nghị quyết 18/2013/NQ-CP

Phê duyệt Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và Israel

Nghị quyết 18/2013/NQ-CP về việc phê duyệt Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và Israel do Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Nghị quyết 18/2013/NQ-CP về việc phê chuẩn Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và Israel

quản lý
—-
Con số: 18/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC I-XRA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC KIỂM TRA THÚ Y VÀ ĐỘNG VẬT

quản lý

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4461/TTr-BNN-HTQT ngày 28/12/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Israel về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật”, ký kết tại Israel ngày 15 tháng 5 năm 2012.

Điều 2. Bộ Ngoại giao sẽ hoàn tất các thủ tục đã thiết lập và thông báo cho các cơ quan hữu quan về việc Hiệp định có hiệu lực.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 113/2015/NĐ-CP Mức phụ cấp đối với nhà giáo trong trường nghề công lập

Người nhận:
– Các đ/c thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo Hiệp định);
– VPCP: các PCN, giúp việc TGĐ, các Vụ: PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3).

TM. quản lý
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị quyết 18/2013/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và I-xra-en . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *