Nghị quyết 18/2013/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và I-xra-en

Rate this post

Nghị quyết 18/2013/NQ-CP

Phê duyệt Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và Israel

Nghị quyết 18/2013/NQ-CP về việc phê duyệt Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và Israel do Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Nghị quyết 18/2013/NQ-CP về việc phê chuẩn Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và Israel

quản lý
—-
Con số: 18/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC I-XRA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC KIỂM TRA THÚ Y VÀ ĐỘNG VẬT

quản lý

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4461/TTr-BNN-HTQT ngày 28/12/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Israel về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật”, ký kết tại Israel ngày 15 tháng 5 năm 2012.

Điều 2. Bộ Ngoại giao sẽ hoàn tất các thủ tục đã thiết lập và thông báo cho các cơ quan hữu quan về việc Hiệp định có hiệu lực.

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 02/2013/CT-UBND của tỉnh An Giang Quản lý xe đẩy tay bán hàng lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang

Người nhận:
– Các đ/c thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo Hiệp định);
– VPCP: các PCN, giúp việc TGĐ, các Vụ: PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3).

TM. quản lý
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị quyết 18/2013/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và I-xra-en . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *