Nghị định số 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Rate this post

Nghị định số Nghị định 65/2011/NĐ-CP thí điểm quản lý tiền lương Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Nghị định 65/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 – 2013

sắc lệnh
Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với
Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 – 2013
____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

ÁN LỆNH:

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này dự kiến ​​việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Tập đoàn Viễn thông Quân đội) giai đoạn 2011 – 2013.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là người lao động).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại các Điều 6, 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này.

Điều 3. Điều chỉnh lương, nâng bậc lương

Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người lao động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được tiếp tục điều chỉnh tiền lương, phụ cấp theo thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định tại điểm 1 Điều này, Nghị định số 204/2004 /NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, chế độ danh mục trả lương trong công ty nhà nước và Nghị định số Các Tập đoàn kinh tế cho đến Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại khoản 1 khoản 3 Điều 6 Nghị định này hoặc quy định mới của Chính phủ.

Điều 4. Quản lý tiền lương cho người lao động

1. Quản lý công việc

a) Căn cứ vào khối lượng, chất lượng, yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng năm, Tập đoàn Viễn thông Quân đội xác định phương án sử dụng công trình báo cáo Bộ Quốc phòng cho ý kiến ​​trước khi triển khai thực hiện.

b) Trên cơ sở phương án sử dụng lao động đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, Tập đoàn Viễn thông Quân đội tuyển dụng lao động trực tiếp theo Quy chế sử dụng lao động của Tập đoàn và giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Tham Khảo Thêm:  Phân phối chương trình lớp 6 sách Chân trời sáng tạo (9 môn)

c) Hàng năm, Tập đoàn Viễn thông Quân đội có trách nhiệm thẩm định phương án sử dụng lao động và chi trả trợ cấp cho người lao động bị mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động.

2. Quản lý tiền lương

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thực hiện việc bình ổn giá đơn vị tiền lương theo mục tiêu tổng thu nhập trừ tổng chưa chi chi phí của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Giá đơn vị tiền lương cố định được xác định trên cơ sở giá đơn vị tiền lương bình quân tính theo mục tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí không có thuế của Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 – 2013 .thực hiện trong giai đoạn 2007-2010 .

b) Trong quá trình thực hiện đơn giá tiền lương cố định quy định tại điểm a điểm này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được Đảng và Nhà nước giao.

– Đóng góp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Mức tăng bình quân của tiền lương nên thấp hơn mức tăng bình quân của năng suất lao động.

– Lợi nhuận thực hiện hàng năm phải cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề ít nhất 5%.

c) Quỹ tiền lương hàng năm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xác định trên cơ sở giá một đơn vị tiền lương quy định tại điểm a, điểm b điểm này và mục tiêu tổng thu nhập trừ tổng chi phí không có thực hiện. Trong trường hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội không đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, năng suất lao động quy định tại điểm b điểm này thì phải thực hiện giảm quỹ tiền lương để đảm bảo điều kiện quy định.

Tham Khảo Thêm:  Tuyển tập các bài Toán hay luyện thi Violympic lớp 5 (Phần 1)

d) Căn cứ quỹ tiền lương quy định tại điểm c điểm này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương cho người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn tiền lương với mức của sự sản xuất. nhiệm vụ kinh doanh, khuyến khích người lao động có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng suất lao động cao, có đóng góp lớn cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Khi xây dựng quy chế tiền lương, Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải xin ý kiến ​​của Ban Chấp hành Công đoàn Tập đoàn, báo cáo Bộ Quốc phòng cho ý kiến ​​trước khi thực hiện và phân bổ đến từng người lao động.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *