Nghị định số 64/2010/NĐ-CP Về quản lý cây xanh đô thị

Rate this post

Nghị định 64/2010/NĐ-CP

Về quản lý cây xanh đô thị

Nghị định số Nghị định 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý cây xanh đô thị.

Bạn đang xem: Nghị định số. 64/2010/NĐ-CP quản lý cây xanh đô thị

quản lý
———————

Con số: 64/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010

sắc lệnh
Về quản lý cây xanh đô thị
_______

quản lý

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

ÁN LỆNH:
Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Nghị định này quy định về quản lý cây xanh trong đô thị trên phạm vi cả nước.

2. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến quản lý cây xanh đô thị trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Nghị định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ và khái niệm được hiểu như sau:

1. Quản lý cây xanh đô thị bao gồm: quy hoạch, trồng, chăm sóc, ươm tạo, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

2. Cây xanh đô thị là cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong đô thị.

3. Cây xanh sử dụng công cộng đô thị là cây xanh được trồng trên đường phố (bao gồm cây bóng mát, cây cảnh, cây dây leo, cây mọc tự nhiên, thảm cỏ trồng trên vỉa hè, phương tiện, đảo giao thông); cây xanh công viên, vườn hoa; cây xanh, thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng khác trên địa bàn thành phố.

4. Cây xanh hạn chế sử dụng trong đô thị là cây xanh được trồng trong khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, công trình tôn giáo, biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng khác do tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng.

5. Cây xanh chuyên dụng trong đô thị là cây trồng trong vườn ươm hoặc phục vụ mục đích nghiên cứu.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 1 sách Chân trời sáng tạo

6. Cây cổ thụ là cây thân gỗ lâu năm được trồng hoặc mọc tự nhiên, có tuổi đời tối thiểu 50 năm hoặc cây có đường kính từ 50 cm trở lên, chiều cao cây 1,3 m.

7. Cây được bảo tồn là: cây cổ thụ, cây thuộc danh mục thực vật quý hiếm, cây có tên trong sách đỏ thực vật Việt Nam, cây có giá trị lịch sử, văn hóa đã được xác định.

8. Cây thuộc danh mục cây cấm trồng là cây có độc tố gây nguy hiểm cho con người.

9. Cây thuộc danh mục cây trồng hạn chế trồng là cây ăn quả, cây tạo mùi ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.

10. Cây nguy hại là: cây đã già cỗi, cây hoặc bộ phận của cây dễ gãy đổ gây tai nạn cho người, hư hỏng phương tiện và công trình, cây bị sâu bệnh có khả năng gây bệnh cho khu vực. rộng.

11. Vườn ươm cây là vườn trồng tập trung các loài cây giống theo quy trình kỹ thuật để nhân giống cây trồng, bảo đảm tiêu chuẩn cây trồng trước khi đưa vào trồng.

12. Đơn vị cung ứng dịch vụ quản lý cây xanh đô thị là đơn vị được lựa chọn để thực hiện các dịch vụ trồng, chăm sóc, ươm tạo, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh phục vụ mục đích công cộng đô thị.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị

1. Chính phủ thống nhất quản lý cây xanh đô thị, phân công, phân cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Nhà nước có trách nhiệm đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch; trồng, chăm sóc, ươm tạo, bảo vệ cây xanh đô thị.

4. Việc quản lý và phát triển cây xanh đô thị phải theo quy chuẩn kỹ thuật đô thị, đồng thời góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

5. Khi xây dựng khu đô thị mới, chủ đầu tư phải bố trí quỹ đất cây xanh; Cây xanh được trồng phải đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây trồng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đã được phê duyệt, đồng thời phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh cho đến khi bàn giao cho cơ quan quản lý. theo quy định, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 461/2013/BCT-XNK Nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

6. Trong quá trình xây dựng đường đô thị mới phải trồng cây xanh đồng bộ với việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình cải tạo, hoàn thiện đường đô thị, công trình đường ống kỹ thuật hoặc khi thi công ngầm đường dây, cáp đi nổi trong đô thị có liên quan đến việc bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển, trồng mới cây xanh, chủ đầu tư phải thông báo cho cơ quan quản lý cây xanh tại địa phương để giám sát việc thực hiện. Việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Điều 4. Kế hoạch đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị

1. Kế hoạch đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch thị trấn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị hàng năm và 5 năm, bao gồm: trồng, chăm sóc, ươm tạo và bảo vệ cây xanh đô thị; xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình xây dựng trong khu vực cây xanh sử dụng công cộng đô thị.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị và kinh phí thực hiện theo kế hoạch phải được đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của địa phương.

Điều 5. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cây xanh đô thị

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến mảng xanh đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và công bố quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch, thiết kế cây xanh đô thị.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 3 sách Chân trời sáng tạo

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý cây xanh đô thị

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các trường phổ biến, phát động, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân và cộng đồng tham gia thực hiện. trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật có liên quan đối với việc quản lý cây xanh đô thị.

Điều 7. Các hành vi bị cấm

1. Trồng cây trong danh mục cấm trồng; trồng cây trong danh mục cây trồng hạn chế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Tự ý trồng cây xanh trên vỉa hè, dải phân cách, nút giao thông và khu vực tài sản công không đúng quy định.

3. Tự ý chặt, di chuyển, chặt cành, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây khi chưa được phép.

4. Khoan, đóng đinh vào thân cây, khoét thân cây; đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng lên thân cây; ị, nấu nướng, đốt khúc gỗ, xây bệ và bệ xung quanh khúc gỗ.

5. Treo, gắn biển, bảng và các vật dụng khác lên cây xanh; chăng dây, treo đèn trang trí trên cây xanh khi chưa được phép.

6. Lấn chiếm, xây dựng trái phép các công trình trên đất cây xanh hiện có hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị và cản trở việc trồng cây xanh theo quy định.

7. Tổ chức, cá nhân quản lý hoặc được giao quản lý cây xanh đô thị không thực hiện đúng các quy định về quản lý cây xanh đô thị.

8. Các hành vi vi phạm khác do pháp luật quy định.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 64/2010/NĐ-CP Về quản lý cây xanh đô thị . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *