Nghị định số 40/2014/NĐ-CP Sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Rate this post

Nghị định 40/2014/NĐ-CP

Sử dụng và tôn trọng hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân

sắc lệnh

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÙY CHỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc sử dụng, tôn vinh cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Chương 1.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này hướng dẫn chi tiết các điều 19, 22 và 23 của Luật khoa học và công nghệ đối với chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ, đào tạo nhân lực, đào tạo nhân tài khoa học và công nghệ, ưu đãi sử dụng nhân lực, nhân tài trong hoạt động khoa học và công nghệ. .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi

Điều 3. Nguyên tắc trọng dụng và tôn trọng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

1. Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi để cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ phát huy tối đa năng lực, hưởng lợi ích tương ứng với kết quả hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện để nhân tài thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng phát huy tài năng và được hưởng lợi ích xứng đáng từ nhiệm vụ đảm nhận.

3. Nhà nước hỗ trợ nguồn lực để thực hiện chính sách trọng dụng, tôn vinh cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Chương 2.

CHỨC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, DANH HIỆU CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG KHCN CÁ NHÂN

Điều 4. Chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ

1. Chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:

a) Chức danh nghiên cứu khoa học (sau đây gọi tắt là chức danh khoa học) gồm: Trợ lý nghiên cứu, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp;

b) Chức danh công nghệ gồm: kỹ thuật viên và tương đương, kỹ sư và tương đương, máy trưởng và tương đương, kỹ sư cao cấp và tương đương.

2. Chức danh nghề nghiệp của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ:

a) Chức danh khoa học bao gồm: Chức danh khoa học hạng IV là trợ lý nghiên cứu, chức danh khoa học hạng III là nghiên cứu viên, chức danh khoa học hạng II là nghiên cứu viên chính và chức danh khoa học hạng I là nghiên cứu viên cao cấp;

Tham Khảo Thêm:  Giáo án buổi 2 Tiếng Việt 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

b) Chức danh công nghệ gồm: Chức danh công nghệ hạng IV là kỹ thuật viên và tương đương, chức danh công nghệ hạng III là kỹ sư và tương đương, chức danh công nghệ hạng II là máy trưởng và tương đương. Chức danh công nghệ hạng I là kỹ sư cao cấp và tương đương.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, công bố tiêu chuẩn chức danh khoa học, chức danh công nghệ như kỹ thuật viên, kỹ sư, kỹ sư trưởng, kỹ sư cao cấp sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công nghệ trong từng lĩnh vực công nghệ do mình phụ trách tương ứng với kỹ thuật viên, kỹ sư, kỹ sư trưởng, kỹ thuật viên, giáo sư cao cấp sau khi có ý kiến ​​thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Công nghệ và Bộ Nội vụ.

Điều 5. Xét công nhận và bổ nhiệm chức danh khoa học và công nghệ

1. Việc xét công nhận, bổ nhiệm chức danh khoa học và công nghệ đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ phải thực hiện theo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. .

2. Người có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của công việc được xét tuyển đặc cách, bổ nhiệm vào các chức danh khoa học, chức danh khoa học hạng IV, hạng III thì không phải tập sự và được xếp lương. trong thang lương phù hợp với trình độ đào tạo như đã mô tả.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 75/2013/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động khoa học và công nghệ quyết định việc xét tuyển, bổ nhiệm đặc cách vào các chức danh khoa học và công nghệ quy định tại điểm này.

3. Việc xét tuyển, bổ nhiệm đột xuất vào chức danh khoa học và công nghệ không thuộc quy định tại điểm 2 Điều này đối với người có thành tích đặc biệt đột xuất trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện. Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết thành tích khoa học và công nghệ, quy trình xét tuyển, bổ nhiệm đột xuất các chức danh khoa học và công nghệ quy định tại điểm 2 và khoản 3 Điều này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 40/2014/NĐ-CP Sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *