Nghị định số 39/2014/NĐ-CP Hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Rate this post

Nghị định 39/2014/NĐ-CP

Hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

sắc lệnh

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Chương 1.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính có quyền thực hiện các hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Nghị định này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

2. Công ty tài chính chuyên ngành bao gồm công ty tài trợ bao thanh toán, công ty tài trợ tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

3. Công ty tài trợ bao thanh toán là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bao thanh toán theo quy định tại nghị định này.

4. Công ty tài trợ tín dụng tiêu dùng là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng theo quy định tại Nghị định này.

5. Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính, theo quy định tại nghị định này. Dư nợ cho thuê tài chính tối thiểu bằng 70% tổng dư nợ cho vay.

6. Cấp tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng nhằm mục đích tiêu dùng cá nhân thông qua các nghiệp vụ cho vay, bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và phát hành thẻ tín dụng.

7. Cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê theo thời hạn thuê đã ghi trong hợp đồng thuê tài chính.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

8. Tài sản thuê tài chính (sau đây gọi là tài sản thuê) là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác do Ngân hàng Nhà nước xác định. Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn cụ thể đối với loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ.

9. Bên cho thuê tài chính (sau đây gọi là bên cho thuê) là công ty cho thuê tài chính hoặc công ty tài chính.

10. Bên thuê tài chính (sau đây gọi tắt là bên thuê) là tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam trực tiếp sử dụng tài sản thuê vào mục đích hoạt động của mình.

11. Tiền thuê là số tiền bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

12. Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê tài chính một hoặc một số tài sản thuê.

13. Mua và thuê lại dưới hình thức cho thuê tài chính (sau đây gọi là mua và thuê lại) là việc bên cho thuê mua máy móc, thiết bị hoặc các tài sản khác theo quy định của pháp luật về tài sản của bên thuê và thuê lại chính tài sản đó trong hình thức cho thuê tài chính để bên thuê tiếp tục sử dụng cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và thuê lại, bên thuê đồng thời là bên cung cấp tài sản cho thuê.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL Về việc quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

Điều 4. Chuyển đổi loài

1. Công ty tài chính tổng hợp được hoàn thiện, thay đổi nội dung hoạt động quy định tại Nghị định này để chuyển thành công ty tài chính chuyên ngành.

2. Công ty tài chính chuyên ngành không được bổ sung nội dung hoạt động để chuyển thành công ty tài chính tổng hợp.

3. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và trong quá trình cơ cấu lại công ty tài chính, Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình công ty, công ty tài chính.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 39/2014/NĐ-CP Hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *