Nghị định số 32/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

Rate this post

Nghị định 32/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số về chế độ, chính sách đối với người làm công tác mật mã

Nghị định số Nghị định số 32/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số về chế độ, chính sách đối với công nhân số.

Bạn đang xem: Nghị định số. Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chữ số về chế độ, chính sách đối với người làm công tác mật mã

quản lý

—————
Con số: 32/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

sắc lệnh
Quy định chi tiết và định hướng thi hành một số điều của Nghị định Bộ luật về chế độ, chính sách đối với người lao động tiền điện tử

———————

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật số ngày 26 tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác mật mã.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định hàng loạt chế độ, chính sách đối với người làm công tác mật mã, bao gồm: tiêu chuẩn vật chất, hậu cần; chế độ chăm sóc y tế, nghỉ mát; chế độ, chính sách đối với người làm công tác số nghỉ hưu, chuyển ngành, nghỉ việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển công tác khác trong tổ chức số; phụ cấp đặc thù và các chế độ, chính sách khác.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 321/QĐ-TTG Về phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người thực hiện công tác số không phải là quân nhân, Công an nhân dân được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại nghị định này.

2. Người làm công tác số là quân nhân, Công an nhân dân được hưởng chế độ, chính sách quy định tại khoản 2, khoản 4, điều 22, mục IV, danh mục số. 01 và các bảng 13, 14, 15 và 15. 16 Danh mục số. 04 công bố kèm theo Nghị định này.

Chương II
TIÊU CHUẨN VẬT TƯ LOGISTICS

Điều 3. Tiêu chuẩn ăn của người làm nghề số

1. Tiêu chuẩn ăn của người làm công tác mật mã làm công việc đặc biệt khó khăn, nguy hiểm, nguy hiểm hoặc công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm như sau:

a) Nhiệt trị của khẩu phần, cơ cấu định lượng và tỷ lệ các chất sinh nhiệt được quy định phù hợp với nhiệm vụ của từng đối tượng;

b) Mức tiền ăn được tính cao hơn từ 1,3 lần đến 3,5 lần của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc Quân đội nhân dân.

2. Người làm công tác kỹ thuật số bị thương, ốm đau được điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y theo tiêu chuẩn quân nhân cùng thời điểm hưởng lương tại địa phương.

3. Người làm công tác số hưởng lương khi tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống lụt, bão, thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ khác.

Điều 4. Tiêu chuẩn trang phục của người làm công tác mật mã

1. Tiêu chuẩn trang phục của người làm công tác mật mã được quy định tại Danh mục số. 01 công bố kèm theo Nghị định này.

2. Trang phục nghiệp vụ được cấp cho người làm công tác kỹ thuật số trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và nghiệp vụ.

Điều 5. Tiêu chuẩn vật tư y tế

1. Tiêu chuẩn vật tư y tế cho người làm công tác kỹ thuật số được quy định tại Danh mục số. 02 công bố kèm theo Nghị định này.

2. Tiêu chuẩn thuốc, bông băng, hóa chất được bảo đảm như đối với quân nhân tại ngũ, cùng thời điểm trả lương.

3. Tiêu chuẩn trang thiết bị, dụng cụ y tế bao gồm:

a) Tiêu chuẩn trang thiết bị, dụng cụ y tế ban hành lần đầu và tiêu chuẩn trang thiết bị, dụng cụ y tế thay thế hàng năm;

b) Tiêu chuẩn trang thiết bị, dụng cụ y tế được cung cấp cho từng loại hình cơ sở y tế trong lực lượng kỹ thuật số;

c) Trang phục y tế chuyên nghiệp.

4. Tiêu chuẩn của sổ nhật ký vệ sinh được bảo đảm tùy theo tính chất nhiệm vụ, công việc của người làm công tác mật mã ở các địa bàn, lĩnh vực công tác.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 96/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 6. Tiêu chuẩn diện tích khu nhà ở tập thể, làm việc, ở công vụ, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại.

1. Tiêu chuẩn diện tích để ở, làm việc tập thể, sinh hoạt công cộng và một số công việc phụ trợ khác trong doanh trại được quy định tại Danh mục số. 03 công bố kèm theo Nghị định này.

2. Tiêu chuẩn diện tích đối với nhà ở công vụ đối với lãnh đạo trong lực lượng cơ yếu cấp vụ, cục trở lên do thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển nơi này đến nơi khác mà không có nơi ở, đất ở nếu có nhà ở riêng và bạn có nhu cầu nhà ở để ở thì được thuê căn hộ chung cư để ở công vụ với diện tích được xác định theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Điều 7. Định mức công cụ kinh doanh

1. Định mức tiêu chuẩn của các công cụ kinh doanh của người lao động kỹ thuật số được quy định tại Danh mục số. 04 công bố kèm theo Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định kích thước, kiểu dáng của khí cụ quy định tại điểm 1 Điều này.

Điều 8. Tiêu chuẩn trang thiết bị của nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ hỗ trợ ăn uống

Tiêu chuẩn trang thiết bị của nhà ăn, nhà bếp, nơi ăn của các đơn vị, tổ chức trong lực lượng Kỹ thuật số phải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 9. Mức sử dụng năng lượng

1. Mức sử dụng điện của công nhân kỹ thuật số được quy định tại Danh mục số. 05 công bố kèm theo Nghị định này.

2. Các đơn vị, tổ chức của Lực lượng Kỹ thuật số đóng trên biển, đảo, đồn biên phòng hoặc các địa bàn khác chưa có điện lưới quốc gia được trang bị máy phát điện để đảm bảo mức sử dụng điện như quy định tại điểm 1 Điều này bài báo.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định:

a) Định mức sử dụng điện cho các hoạt động xuất, nhập, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm phong thiết bị, tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã, phương tiện, phụ tùng phương tiện trong kho, khu kỹ thuật;

b) Tiêu chuẩn, trang bị máy phát điện cho các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng kỹ thuật số quy định tại điểm 2 Điều này.

Điều 10. Mức giá sử dụng nước sạch trong sinh hoạt

1. Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt là 130 lít đến 150 lít nước sinh hoạt/người/ngày.

2. Các đơn vị, tổ chức lực lượng đóng quân trên địa bàn chưa có nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn phải trang bị máy móc, thiết bị hoặc đầu tư xây dựng công trình bảo đảm mức quy định tại điểm 1 điều này. 1 của bài viết này.

Tham Khảo Thêm:  Công văn về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập

Điều 11. Nguyên tắc xác định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người làm công tác mật mã

1. Tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với người làm công tác mật mã được quy định như sau:

a) Lấy tiêu chuẩn định lượng làm cơ sở chính;

b) Về giá trị, căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại vật tư và giá cả từng thời điểm (giá bình quân hàng năm) để tính kinh phí bảo đảm. Thiết bị được mua bằng ngoại tệ sẽ được tính theo tỷ giá hối đoái của từng thời điểm. Đối với những đối tượng không tính được tiêu chuẩn định lượng thì sử dụng mức giá tại thời điểm ban hành nghị định này để điều chỉnh theo chỉ số trượt giá hàng năm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều chỉnh theo đó chỉ số trượt giá mức, tiêu chuẩn vật tư hậu cần cho nhân viên mật mã.

2. Định mức tiêu chuẩn vật tư y tế cho người lao động của nhân hình được tính tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế cùng thời điểm cộng với các yếu tố đặc thù thuộc lĩnh vực hoạt động của nhân hình.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tế trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục số. 01, danh sách không. 02, danh sách không. 03, danh sách không. 04, danh sách không. Án Lệnh.

Chương III
CHĂM SÓC Y TẾ VÀ HÌNH THỨC THUÊ

Điều 12. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh

Người làm công tác thiết yếu được chăm sóc y tế; khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân đội; khi ốm đau nhưng ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y hoặc mắc bệnh mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y không điều trị được thì có quyền khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc khám chữa bệnh thuận lợi, được hưởng các quyền lợi như quân nhân cùng lương cùng thời điểm trên địa bàn.

Điều 13. Chế độ nghỉ ngơi của công nhân kỹ thuật số

1. Người làm công việc có số liệu có quyền được nghỉ hàng năm, nghỉ đặc thù, nghỉ lễ, nghỉ Tết trong năm như quân nhân.

2. Người thực hiện công việc số có quyền nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 32/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *