Nghị định số 28/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung

Rate this post

Nghị định 28/2010/NĐ-CP

Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu chung.

Bạn đang xem: Nghị định số. 28/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

CHÍNH PHỦ
———————

Con số: 28/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

sắc lệnh
Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
———————

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, hoàn thiện Điều 73 của Bộ luật Lao động, ngày 04/02/2007;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

ÁN LỆNH:

Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung được thực hiện từ ngày 1/5/2010 là 730.000 đồng/tháng.

Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 931/VPCP-KGVX Hướng dẫn khám, chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip

1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

2. Đơn vị sự nghiệp của nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

3. Công ty được thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cơ bản được tổ chức, quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Điều 3. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này được dùng làm căn cứ:

1. Cách tính các bậc lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, các mức bổ sung lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điều 2 Nghị định này.

2. Cách tính trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 trở đi đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với số lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

3. Cách tính các khoản trích và quyền lợi theo mức lương tối thiểu chung.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 17/2013/NĐ-CP Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Điều 4. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm được lấy từ các nguồn sau:

1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) đối với từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp có thu, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại chế độ. Trong đó, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu kết dư theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).

3. Sử dụng tối thiểu 40% số tích lũy còn lại theo chế độ của cơ quan hành chính có thu.

4. Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương.

5. Ngân sách trung ương bảo đảm:

a) Nguồn bổ sung kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo đã thực hiện đúng quy định tại các điểm 1, 2 và 2 Điều này. bài viết này vẫn còn thiếu;

b) Hỗ trợ các địa phương khó khăn, không cân đối được nguồn với mức bình quân bằng 2/3 mức lương tối thiểu chung đối với người lao động kiêm nhiệm ở thành phố, khu phố, xã, thôn, tổ dân phố, được xác định theo quy định của Nghị định KHÔNG. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 97/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 28/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *