Nghị định số 28/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Rate this post

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Nghị định số Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

sắc lệnh

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp,
sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
____________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 14 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

ÁN LỆNH:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng (tại văn bản vi phạm hành chính về Internet dưới đây) là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cá nhân, cơ quan, tổ chức (tại văn bản sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử. Chết trên mạng không phải là tội phạm và cần bị xử phạt hành chính theo pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện

3. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trực tuyến được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam vi phạm hành chính trên Internet bị xử phạt theo quy định của Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm hành chính về Internet trong lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt hành chính như tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Người chưa thành niên vi phạm hành chính trên mạng Internet bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 6 và điều 7 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trên mạng thực hiện theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. Chính phủ. sẽ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 4. Thời hiệu xử phạt

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trên mạng là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

Tham Khảo Thêm:  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Đối với hành vi vi phạm quy định về phí, lệ phí và lệ phí thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là hai năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

2. Đối với cá nhân đang bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định khởi tố vụ án vi phạm pháp luật về Internet theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án. Hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt hành chính; trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, người đã ra quyết định phải gửi quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định tạm đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Hết thời hạn quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều này thì không xử phạt nhưng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm 3 Điều 5 của quyết định này.

4. Trong thời hạn quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính mới trong cùng lĩnh vực mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính tội nhẹ được tính từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 5. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet và biện pháp khắc phục

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt sau đây:

một lời cảnh báo;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 43/2013/NĐ-CP Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

b) Tốt.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt sau đây:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

b) Tang vật, công cụ vi phạm hành chính bị tịch thu.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, công cụ liên quan đến vi phạm hành chính về Internet;

c) Buộc tiêu hủy bài viết hoặc xóa bỏ thông tin điện tử trên Internet có nội dung độc hại, gây hại cho tinh thần, sức khỏe con người, vi phạm thuần phong mỹ tục;

d) Buộc thu hồi, hoàn trả kinh phí đã thu sai hoặc thu hồi vật chứng, tài sản đã bị phân tán;

d) Buộc thu hồi tên miền, địa chỉ Internet, số hiệu mạng.

4. Người nước ngoài vi phạm hành chính còn có thể bị trục xuất. Trục xuất được áp dụng là hình thức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung tùy từng trường hợp cụ thể.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 28/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *