Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức

Rate this post

Nghị định 06/2010/NĐ-CP

Quy định là công chức

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định đối với những người là công chức.

Bạn đang xem: Nghị định số. 06/2010/NĐ-CP Quy định đối với người là công chức

CHÍNH PHỦ
————
Con số: 06/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

sắc lệnh
Quy định là công chức
———

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật cán bộ, công vụ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

ÁN LỆNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Nghị định này xác định những người là công chức quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 1, điều 32 của Luật cán bộ, công chức.

Điều 2. Căn cứ xác định công chức

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc do quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm theo quy định. theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Công chức trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Ở trung tâm:

a) Chánh Văn phòng, các chức danh Phó, Trợ lý, Chánh Thư ký và những người làm việc trong văn phòng, phòng, ban, cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng của Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Đảng ủy cấp trên. cấp trung ương;

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 84/NQ-CP 2020 Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

b) Người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, phó chủ tịch và những người làm việc trong văn phòng, cơ quan, ủy ban kiểm tra và các ban của Đảng ủy khối, Đảng bộ ngoài nước trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

c) Người làm việc ở bộ phận giúp việc của các cơ quan, tổ chức do Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập và các cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập.

2. Tại tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo trực tiếp (sau đây: cấp tỉnh):

a) Người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, phó chủ tịch và người làm việc trong văn phòng, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban của các tỉnh ủy, thành ủy;

b) Người giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, phó chủ tịch và những người làm việc trong văn phòng, cơ quan của ủy ban kiểm tra và ban cán sự đảng của khối đảng bộ tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương;

c) Những người hoạt động chuyên trách ở văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được phân công phụ trách cấp ủy cơ sở trong tỉnh ủy, thành ủy.

3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây: cấp huyện):

Người giữ chức vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và những người làm việc trong văn phòng, cơ quan của ủy ban kiểm tra, huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Đạo đức 3 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Điều 4. Công chức Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; người giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Công chức trong các bộ, cơ quan ngang bộ và tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

1. Thứ trưởng và người có chức danh tương đương; người giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và những người làm việc trong các phòng, ban, thanh tra và các tổ chức khác không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

2. Tổng cục trưởng và tương đương, Phó tổng cục trưởng và tương đương, người giữ chức vụ trưởng, cấp phó và người làm việc ở các phòng, ban, vụ, thanh tra thuộc Tổng cục và tương đương.

3. Giám đốc, Phó Giám đốc, người giữ chức vụ Giám đốc, cấp Phó và người làm việc trong các phòng, ban, Thanh tra, Chi cục thuộc Sở.

4. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và những người làm việc trong các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 39/2012/TT-BCT Quy định của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *