Nghị định 87/2013/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Rate this post

Nghị định 87/2013/NĐ-CP

Chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Nghị định 87/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

Bạn đang xem: Nghị định 87/2013/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Con số: 87/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 17 năm 2013

sắc lệnh

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ CỦA NGƯỜI TẠM PHỤC VỤ CÔNG KHAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ Ngày 25 tháng 612 năm 2001;

Dựa trên LuậtNgày Nhân dân, 29 tháng 12tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

chíChính phủ ban hành Nghị định quy định văn bằng, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, quân nhânbác sĩ chăm sóc có thuật ngữ ở Cosự an toàn của người dân,

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nghị định này quy định chế độ, chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất, miễn giảm học phí đối với gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. (cuộc gọi tiếp theohạ sĩ quan, chiến sĩ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015

1. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ bao gồm: Cha mẹ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người giám hộ hợp pháp; vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ.

2. Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ (nơi hạ sĩ quan, chiến sĩ thường cư trú trước khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định trong CAND).

Điều 3. Chế độ đối với gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ

1. Gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ có quyền được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây:

a) Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ bị tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập nhà, dời nhà, cháy nhà, di dời chỗ ở được trợ cấp 2.000.000 đồng/người/lần.

b) Cha đẻ, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người giám hộ hợp pháp; vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị tại bệnh viện một lần từ bảy ngày trở lên được mức 500.000 đồng/người/lần.

Chế độ trợ cấp quy định tại điểm a và b điểm này được áp dụng không quá hai lần trong một năm cho một đối tượng.

c) cha, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người giám hộ hợp pháp; vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần, mất tích được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

2. Con nuôi hợp pháp, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định hiện hành về chế độ miễn, giảm học phí. học phí.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 06/VBHN-BXD Hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà nước bảo đảm hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2013.

Bãi bỏ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan chỉ đạo việc thực hiện nghị định này; thực hiện giám định và trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ quy định tại Nghị định này.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong việc lập và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số. của quyết định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ miễn học phí quy định tại Nghị định này đối với con của hạ sĩ quan, binh sĩ cư trú trên địa bàn Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 25/2010/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Tôi lấy:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 87/2013/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *