Nghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo

Rate this post

Nghị định 69/2017/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị định 69/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo yêu cầu của nghị định đề xuất. Để tìm hiểu thêm về nghị định này, hãy đọc bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung Nghị định 69/2017/NĐ-CP

quản lý
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 69/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 THÁNG 05 NĂM 2017

sắc lệnh

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Vị trí, chức năng

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục; quy chế thi cử, đăng ký và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học; đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý nhà nước về dịch vụ công sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4056/VPCP-KTN Lập hồ sơ trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy xi măng FICO, tỉnh Tây Ninh

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định của Chính phủ số Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt sau:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình xây dựng pháp luật hàng năm đã được Bộ thông qua và nghị quyết, dự thảo. đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm, các dự án quan trọng quốc gia và công tác quản lý nhà nước của Bộ.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, kế hoạch hành động quốc gia và các văn bản khác đối với ngành, lĩnh vực thuộc bộ quản lý nhà nước hoặc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ định.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 185/QĐ-BTP Quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định

4. Công bố thông tư và các văn bản khác thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình hành động quốc gia, dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo

6. Về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục:

a) Xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân dưới sự chỉ đạo nhà nước của bộ;

b) Công bố chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

c) Công bố, cập nhật và quản lý danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV các trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy chế đào tạo và liên kết đào tạo;

d) Xác định khối lượng kiến ​​thức và yêu cầu năng lực tối thiểu mà học sinh có thể đạt được sau khi tốt nghiệp các trường trung học sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy trình xây dựng, thẩm định và công bố chương trình đào tạo trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tham Khảo Thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

7. Về văn bản, văn bản, tài liệu

a) Quy chế biên soạn, thẩm định, xét duyệt tài liệu được phép sử dụng; hướng dẫn lựa chọn tài liệu trong cơ sở giáo dục mầm non;

b) xác định các tiêu chuẩn và quy trình thiết kế và chỉnh sửa sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng thẩm định văn bản quốc gia; công bố tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thông tin chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *