Nghị định 44/2017/NĐ-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm bắt buộc Mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/6/2017

Rate this post

Nghị định 44/2017/NĐ-CP: Quy định về mức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 6 năm 2017

Nhằm giúp người sử dụng lao động và người lao động biết và áp dụng đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, chúng tôi xin cập nhật việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017.

Bạn đang xem: Nghị định 44/2017/NĐ-CP: Quy định về mức đóng bảo hiểm bắt buộc Đóng bảo hiểm xã hội từ 01/06/2017

Cụ thể, hàng tháng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc cho người lao động với tỷ lệ 21,5% (hiện nay là 21,5%). 22%) tiền lương (kể cả tiền lương tăng thêm) của người lao động.

Cụ thể, mức đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động

  • An ninh xã hội là 17,5%: đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 14%; đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5%; đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản.
  • bạn là 1%.
  • Bảo hiểm y tế là 3%.

Chi tiết Nghị định 44/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2017

quản lý
—-

Số: 44/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

sắc lệnh

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 39/2019/TT-BCA Quy định mới về công tác tàng thư căn cước công dân

QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM
TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật an sinh xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh tật.

Điều 1. Phạm vi
Nghị định này quy định mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người sử dụng lao động theo quy định tại điểm 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh tật
1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh tật tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức đóng như sau:
a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội , trừ trường hợp nhân viên là người giúp việc gia đình.
b) 0,5% mức lương cơ sở đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội.
2. Người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán, hàng tháng trả lương theo quy định tại điểm a điểm 1 Điều này bài báo; phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.
3. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này kể từ ngày Ngày 1 tháng 1 năm 2020. .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 168/QĐ-TTg Về việc phê duyệt và ký Nghị định Thư sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại hàng hóa

Điều 4. hiệu quả
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
2. Quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 34 Nghị định của Chính phủ số. Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm tai nạn, bệnh tật bắt buộc tại nơi làm việc hết hiệu lực kể từ ngày ban hành hiệu lực của nghị định này.
3. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì việc đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Bộ luật này. Án Lệnh. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định việc quy định mức đóng quy định tại Điều 3 Nghị định này; tổ chức thực hiện nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. quản lý
thủ tướng

nguyễn xuân phúc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 42/2017/TT-BGTVT Điều kiện đối với ô tô vận tải khách du lịch bằng đường bộ

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 44/2017/NĐ-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm bắt buộc Mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/6/2017 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *