Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

Rate this post

Nghị định 191/2013/NĐ-CP về tài chính công đoàn

Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh phí công đoàn đối với kinh phí công đoàn và ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nghị định này áp dụng đối với: cơ quan, tổ chức, các cấp công đoàn và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

Bạn đang xem: Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn đóng kinh phí công đoàn Quy định chi tiết đóng kinh phí công đoàn

Vì vậy, nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn:

 • Công đoàn quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 • Việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý và thống nhất quyền hạn, trách nhiệm của công đoàn các cấp.
 • Tổ chức công đoàn các cấp thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo và quyết toán tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
 • Tổ chức công đoàn được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài chính công đoàn được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh ngân sách nhà nước hỗ trợ; được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phản ánh thu, chi của công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.
 • Kết thúc năm ngân sách, số thu công đoàn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định; đối với hỗ trợ của ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật về khóa sổ ngân sách cuối năm.

Quy định về phí công đoàn

Điều 4. Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn

 • Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn quy định tại khoản 2 Điều 26 luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó có hoặc chưa có bộ phận cơ sở của tổ chức công đoàn. , bao gồm:
 • Các cơ quan nhà nước (gồm Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện, thị xã), đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.
 • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động Việt Nam.
 • Các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
Tham Khảo Thêm:  Thiệp 8/3 đẹp ấn tượng

Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng đoàn phí công đoàn

 • Mức đóng bằng quỹ lương 2%. làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng tiền lương của người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, quỹ tiền lương là tổng số tiền lương của công chức, viên chức quốc phòng và người hưởng lương trong các đơn vị quân đội, máy, doanh nghiệp và đơn vị cơ yếu trong Quân đội nhân dân. ; cán bộ, công nhân, viên chức, người làm công ăn lương trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học – kỹ thuật, sự nghiệp và người phục vụ trong Công an nhân dân.

Điều 6. Phương thức đóng đoàn phí

 • Cơ quan, đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng đoàn phí công đoàn mỗi tháng một lần, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch, căn cứ vào giấy rút kinh phí đoàn, kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của đoàn tại ngân hàng.
 • Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
 • Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng đoàn phí hàng tháng hoặc hàng quý cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. nhân viên dựa trên đăng ký với công đoàn.
Tham Khảo Thêm:  Công văn 3038/BGDĐT-KHTC Giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013-2014

Điều 7. Nguồn đóng đoàn phí

 • Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước đài thọ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước đài thọ toàn bộ nguồn đoàn thể đóng góp và được đưa vào dự toán chi ngân sách nhà nước hiện hành hàng năm. cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp nhà nước. quản lý ngân sách.
 • Đối với cơ quan, đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thì ngân sách nhà nước cấp nguồn đóng kinh phí công đoàn tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho số người lao động. biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được điều tiết trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phần đoàn phí còn lại công đoàn phải đóng, đơn vị tự cung cấp theo quy định tại điểm 3 và 4 điều này.
 • Đối với các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì việc đóng đoàn phí sẽ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.
 • Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại, kinh phí công đoàn đóng góp được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật.
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 39/2009/QĐ-TTG Ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1.10.2014quy định về tỷ lệ thanh toán sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2013.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn Quy định chi tiết về tài chính công đoàn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *