Nghị định 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp

Rate this post

Nghị định 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; lập và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và trao đổi thông tin về thực hiện chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội).

Bạn đang xem: Nghị định 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội và tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Do đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có chứng thư số hợp lệ do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp như mô tả.

– Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp.

– Khả năng truy cập và sử dụng Internet; có địa chỉ thư điện tử ổn định và đã đăng ký với BHXH Việt Nam.

Hồ sơ BHXH điện tử bao gồm:

– Dữ liệu BHXH điện tử.

– Chứng từ kế toán theo quy định của BHXH Việt Nam bằng phương tiện điện tử.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 31/2013/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

– Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BHXH bằng phương tiện điện tử.

Nội dung các chương, điều của Nghị định 166/2016/NĐ-CP

Chương I: Quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo đảm xã hội
 • Điều 5. Điều kiện, cách thức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Điều 6. Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

Chương II: Hồ sơ BHXH điện tử

 • Điều 7. Giá trị pháp lý của chứng từ BHXH điện tử
 • Điều 8. Các loại chứng từ BHXH điện tử
 • Điều 9. Yêu cầu đối với hồ sơ BHXH điện tử
 • Điều 10. Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử
 • Điều 11. Lưu trữ hồ sơ BHXH điện tử

Chương III: Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

 • Điều 12. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo đảm xã hội
 • Điều 13. Nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội
 • Điều 14. Quyền của Tổ chức I-VAN
 • Điều 15. Nghĩa vụ của Tổ chức I-VAN
 • Điều 16. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội
 • Điều 17. Nghĩa vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội
 • Điều 18. Quyền của trung tâm dịch vụ việc làm khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Điều 19. Nghĩa vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo đảm xã hội
 • Điều 20. Quyền của cơ quan BHXH
 • Điều 21. Nghĩa vụ của BHXH
Tham Khảo Thêm:  Quyết định 648/QĐ-BCT Tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019

Chương IV: Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Mục 1. Thực hiện giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

 • Điều 22. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
 • Điều 23. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
 • Điều 24. Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử
 • Điều 25. Nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan BHXH

Mục 2. Thực hiện giao dịch điện tử qua tổ chức I-VAN

 • Điều 27. Đăng ký dịch vụ I-VAN
 • Điều 28. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
 • Điều 29. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
 • Điều 30. Nộp hồ sơ BHXH điện tử qua I-VAN
 • Điều 31. Trách nhiệm của cơ quan BHXH

Chương V: Chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội

 • Điều 32. Bảo đảm kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong giao dịch điện tử lĩnh vực an sinh xã hội
 • Điều 33. Trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chương VI: Điều kiện thực hiện

 • Điều 35. Hiệu lực
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành
Tham Khảo Thêm:  Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu

Phụ lục kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP

 • Mẫu số 01/ĐK-GĐ: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.
 • Mẫu số 02/SD-GĐ: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH:
 • Mẫu số. 03/NG-GĐ: Bản đăng ký cấm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.
 • Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký dịch vụ I-VAN
 • Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
 • Mẫu số 06/NG-IVAN: Phiếu đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Nghị định 166/2016/NĐ-PK đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Vui lòng truy cập trang để tải nội dung chi tiết Nghị định 166/2016/NĐ-CP và các biểu mẫu kèm theo Nghị định về giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *