Nghị định 110/2015/NĐ-CP Quy định mới về quản lý biên chế công chức

Rate this post

Nghị định 110/2015/NĐ-CP

Quy định mới về quản lý biên chế công chức

Ngày 29/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP quản lý biên chế công chức với nội dung: Chế độ công chức; trách nhiệm thủ trưởng đơn vị; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết Nghị định 110/2015/NĐ-CP tại đây

Bạn đang xem: Nghị định 110/2015/NĐ-CP Quy định mới quản lý biên chế công chức

Nội dung Nghị định 110/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

Số: 110/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

sắc lệnh

SỬA ĐỔI, HOÀN THIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2010/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2010
CỦA CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ CÔNG PHÍ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật cán bộ, công vụ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định 21/2010/NĐ-CP, ngày 03/08/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 1014/2013/TB-BNN-VP Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex Japan 2013

1. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi như sau:

“Thứ nhất. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại điểm 1, khoản 2 và điểm a khoản 10 Điều 2 của Nghị định này lập hồ sơ quy định biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ để thẩm định ; Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các điểm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và điểm b, c điểm 10 Điều 2 Nghị định này lập hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức và gửi trình các cơ quan hữu quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.”

2. Bổ sung điểm 1 Điều 13 như sau:

“1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch nhân sự công chức hàng năm; xây dựng đề án điều chỉnh, hoàn thiện bảng lương công chức gửi Bộ Nội vụ để thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Khoản 4 Điều 14 được sửa đổi như sau:

“4. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, hoàn thiện bảng lương công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập khi chưa có nhu cầu trở thành người không công khai. – Các đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi bảng lương công chức dự phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm. Quy định và hoàn thiện biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. trung tâm. do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Cánh diều

4. Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm; xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức gửi Bộ Bộ Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các thành phố do trung tâm chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý CPTT, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu VT, TCCV (03b). Tiếng Anh

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng
nguyễn tấn dũng

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 161/2017/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 21/2016/NĐ-CP bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 110/2015/NĐ-CP Quy định mới về quản lý biên chế công chức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *