Nghị định 104/2014/NĐ-CP Quy định mới về khung giá đất

Rate this post

Nghị định 104/2014/NĐ-CP

Quy định mới về giá đất

Phòng Giáo dục Sa Thầy xin giới thiệu Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về nhóm giá đất do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2014. Như vậy, nhóm giá đất được chia thành hai nhóm đất gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

Bạn đang xem: Nghị định 104/2014/NĐ-CP Quy định mới về nhóm giá đất

Chi tiết nhóm giá đất mới:

Nhóm giá cây hàng năm.

Nhóm giá đất trồng cây lâu năm.

Nhóm giá đất rừng sản xuất.

Nhóm giá đất nuôi trồng thủy sản.

Hạng giá đất làm muối.

Nhóm giá nhà ở tại nông thôn.

Nhóm giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

Nhóm giá sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ở nông thôn.

Nhóm giá đất ở đô thị.

Nhóm giá đất thương mại tiện ích tại đô thị.

Nhóm giá sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

CHÍNH PHỦ
—-
Số: 104/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

sắc lệnh
QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ ĐẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất.

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này xác định nhóm giá đối với từng loại đất, đối với từng khu vực quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 20/2012/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, quy định, thẩm định nhóm giá đất, bảng giá đất.

2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nhóm giá đất

1. Nhóm đất nông nghiệp:

a) Nhóm giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác – Phụ lục I;

b) Nhóm giá đất trồng cây lâu năm – Phụ lục II;

c) Nhóm giá đất rừng sản xuất – Phụ lục III;

đ) Phân nhóm giá đất nuôi trồng thủy sản – Phụ lục IV;

đ) Nhóm giá đất làm muối – Phụ lục V.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

a) Nhóm giá đất ở nông thôn – Phụ lục VI;

b) Nhóm giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn – Phụ lục VII;

c) Nhóm giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn – Phụ lục VIII;

đ) Nhóm giá đất ở tại đô thị – Phụ lục IX;

đ) Nhóm giá đất thương mại, đất tiện ích tại đô thị – Phụ lục X;

e) Nhóm giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị – Phụ lục XI.

Điều 4. Khu kinh tế xây dựng khung giá đất

Vùng kinh tế nhóm giá đất xây dựng bao gồm:

1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyễn, Bắc Giang, Quảng Ninh.

2. Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

3. Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

4. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

5. Tây Nguyên gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

6. Vùng Đông Nam Bộ gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Điều 5. Thực hiện nhóm giá đất

Nhóm giá đất được sử dụng làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và quy định bảng giá đất tại địa phương. Giá đất trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh phải phù hợp với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về giá đất . gọi tắt là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP).

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, định hướng, kiểm tra việc thực hiện bảng giá đất quy định tại Nghị định này khi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, quy định bảng giá đất tại địa phương;

b) Tổ chức thực hiện việc quy định nhóm giá đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định việc xây dựng, quy định nhóm giá đất theo quy định của pháp luật.

3. Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhóm giá đất.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 86/2013/TT-BTC Chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nhóm giá đất quy định tại Nghị định này tổ chức soạn thảo và công bố giá đất, bảng giá đất quy định tại địa phương.

Điều 7. Hiệu lực

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2014.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định./.

Người nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
 • Văn phòng Tổng thư ký;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • văn phòng Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • VKSND cấp cao;
 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
 • Kiểm soát nhà nước;
 • Ngân hàng Chính sách xã hội;
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan trung ương của công đoàn;
 • VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, TTCP, TTĐT,
 • các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
 • Lưu: Văn bản, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng

nguyễn tấn dũng

Cách Văn bản của Bộ Giáo dục Sư phạm để xem nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 104/2014/NĐ-CP Quy định mới về khung giá đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *