Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12

Rate this post

Luật sung công và đòi tài sản số. 15/2008/QH12

PHÁP LUẬT
MUA VÀ TUYỂN DỤNG TÀI SẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Hội đồng nhân dân ban hành Luật sung công và thu hồi tài sản,

Chương 1.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Luật này quy định về yêu cầu, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc khám xét, khám xét tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bị thu hồi hoặc bị đòi lại; quyền, nghĩa vụ của người khác liên quan đến việc khám xét, thu hồi tài sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Mua sắm tài sản là việc nhà nước mua tài sản của tổ chức (không bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân), cá nhân và gia đình thông qua việc thông qua quyết định. hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

2. Khám xét tài sản là việc Nhà nước xác định việc sử dụng tài sản của tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách đội

3. Người có tài sản trưng thu là tổ chức, cá nhân trong nước, kinh tế hộ gia đình và tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản trưng thu.

Phòng Giáo dục Sa Thầy viết để xem thêm chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *