Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12

Rate this post

Luật sung công và đòi tài sản số. 15/2008/QH12

PHÁP LUẬT
MUA VÀ TUYỂN DỤNG TÀI SẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Hội đồng nhân dân ban hành Luật sung công và thu hồi tài sản,

Chương 1.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Luật này quy định về yêu cầu, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc khám xét, khám xét tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bị thu hồi hoặc bị đòi lại; quyền, nghĩa vụ của người khác liên quan đến việc khám xét, thu hồi tài sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Mua sắm tài sản là việc nhà nước mua tài sản của tổ chức (không bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân), cá nhân và gia đình thông qua việc thông qua quyết định. hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

2. Khám xét tài sản là việc Nhà nước xác định việc sử dụng tài sản của tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 400/2013/QĐ-BHXH Phương pháp trích chi phí quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng cơ bản

3. Người có tài sản trưng thu là tổ chức, cá nhân trong nước, kinh tế hộ gia đình và tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu tài sản trưng thu.

Phòng Giáo dục Sa Thầy viết để xem thêm chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *