Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13

Rate this post

Số Luật số 05/2011/QH13

ĐẠI HỘI
_________

Luật số: 05/2011/QH13

Bạn đang xem: Luật Hình Số. 05/2011/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2011

PHÁP LUẬT
CƠ CHẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật số.

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Luật này quy định về hoạt động mã hóa; nhiệm vụ, thẩm quyền, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng số; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức mật mã; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động mã hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức mật mã, người làm việc trong tổ chức mật mã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động mật mã.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động kỹ thuật số là hoạt động đặc biệt bí mật, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và giải pháp tương ứng để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước do lực lượng chuyên trách thực hiện.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Mật mã là những quy tắc, quy ước đặc biệt dùng để thay đổi hình thức thể hiện thông tin nhằm bảo đảm tính bí mật, xác thực và toàn vẹn của nội dung thông tin.

3. Nghiệp vụ mật mã là các biện pháp, quy định, giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ an ninh, bí mật và bảo đảm độ tin cậy của kỹ thuật mật mã.

4. Kỹ thuật mật mã là phương pháp, công cụ có ứng dụng mật mã để bảo vệ thông tin.

5. Mã hóa là quá trình sử dụng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức thể hiện thông tin.

6. Sản phẩm mật mã là tài liệu, thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin.

7. Mạng số là mạng truyền thông sử dụng sản phẩm mật mã do tổ chức số cung cấp và được chỉ đạo trực tiếp để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Phòng Giáo dục Sa Thầy viết để xem thêm chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *